>

Jana Adamova

Jana Adamova
Projektový manažér @ LEAF
Žilinská univerzita, Žilina, Poštová a telekomunikačná prevádzka, 2001
Bratislava/ Hrnčiarske Zalužany, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som členom Growni tímu v LEAF a zároveň mám chuť napomôcť, kde to môjmu srdcu dáva zmysel

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

optimalizácia procesov

Viac o mne

Pochádzam z Hrnčiarskych Zalužian a doteraz som nevyrástla z úprimnej detskej zvedavosti. Moji sprievodcovia „odvaha ničnetušiaceho“ a „chuť poznávať“ ma po 7 rokoch v telekomunikačnom sektore priviedli k energetike a následne do občianskeho združenia Daphne zaoberajúceho sa ekológiou. V lete som vo svojom živle na kvitnúcich lúkach, ktoré s majstrami kosíme ručnou kosou objavujúc aj fascinujúcu ladnosť a relax, čo táto práca prináša, keď sa robí správne.

Sebapoznávanie a porozumenie širším súvislostiam a kontextom spolu s obrovskou chuťou objavovať a prepájať naše potenciály v súlade s našim individuálnym poslaním sú pre mňa obrovskými zdrojmi inšpirácie, motivácie, vytrvalosti, sily i pokory a vďačnosti.

Neprestajne sa mi prihovára citát od sv. Augustína: "Zázraky nie sú v rozpore s prírodou. Len v rozpore s tým, čo o nej vieme."

Kľúčové slová o mne

ovocinárstvo
celostný prístup k človeku
laboratórium radosti
sebapoznávanie vo vzájomnosti
synergie
vďačnosť a služba
vyváženosť
jaffin svet
príroda

Pracovné skúsenosti

Projektový manažér @ LEAF
Bratislava
pod možno nie príliš priliehavým názvom :) sa skrýva mnoho aktivít: rozvoj CRM, implementácia GDPR, podpora prevádzky, technická podpora hromadných mailov, ... a hlavne prepájanie, facilitácia a porozumenie zmyslu
2019 - súčasnosť
Projektový manažér @ Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, občianske združenie
Bratislava
koordinácia projektov, podpora procesov, dobrovoľníckych aktivít, atď.
2017 - 2019
Manažér biznis procesov @ ČEZ Slovensko, s. r. o.
Bratislava
nastavenie a koordinácia predaja elektriny/plynu pre malé podniky a domácnosti
2009 - 2016
Koordinátor retenčných aktivít (predtým obchodný zástupca) @ Slovak Telekom, a. s. (medzitým aj Etel, s. r. o.)
Bratislava
najprv obchodný zástupca pre stredné podniky, neskôr nastavovanie procesov na udržiavanie a rozvoj zákazníkov v domácnostiach
2001 - 2008

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing., Poštová a telekomunikačná prevádzka
Žilinská univerzita, Žilina
1996 – 2001
Stredoškolské
Gymnázium
Rimavská Sobota
1992 – 1996

Preferencie

5 hodín / mesačne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci