>

Jakub Čery

Country Risk Analyst @ Raiffeisen Bank International
Vienna University of Economics and Business, Viedeň, Quantitative Finance, 2021
Viedeň, Rakúsko

Prečo som na GROWNi

Po univerzitných rokoch, kedy som mal popri škole veľa rôznych aktivít, mi začiatok pracovnej kariéry priniesol viac voľného času, ako som očakával. Preto hľadám jeho zmyslupné a zaujímavé využitie, ktoré by nielen pomohlo Slovensku, ale aj rozšírilo moje znalosti.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

ekonomická analýza
výskumné metódy
dátová analýza

Viac o mne

Momentálne pracujem ako makroekonomický analytik rizík pre skupinu Raiffeisen Bank International. V tíme skúmame politické riziká, zdravie bankového sektora a schopnosť vlád spravovať svoj dlh. V porftóliu máme približne 120 krajín, kde má RBI investície.

Moje vzdelanie má kvantitatívny charakter; v Brne na Masarykovej Univerzite som študoval Matematické a štatistické metódy v ekonómii, kde som sa zdokonalil vo všetkých relevantných aspektoch makroekonomického modelovania. Venoval som sa taktiež dobrovoľníckej činnosti, kedy som ako tútor pomáhal mladším študentom so štatistikou a matematikou. Moje druhé magisterské štúdium sa odohralo vo Viedni, na odbore Quantitative Finance na Viedenskej Ekonomickej univerzite (WU). Počas Viedenského štúdia som absolvoval niekoľko stáží vo finančnom sektore: od štatistického modelovania rizík, cez ekonomický výskum CEE až po Data Science a Machine Learing.

Vo voľnom čase obľubujem šport, najmä plávanie, skialpinizmus a cyklistiku.

Kľúčové slová o mne

ekonómia
data science
finančné trhy
programovanie
python

Pracovné skúsenosti

Country Risk Analyst @ Raiffeisen Bank International
Viedeň
Analýza makroekonomických a fiškálnych rizík rôznych štátov.
2021 - súčasnosť
Data Science Student Support @ Raiffeisen Bank International
Viedeň
Tvorba, používanie a dokumentácia pokročilých Data Science modelov pre retail banking, na platforme AWS.
2020 - 2021
CEE Macro research internship @ Erste Group
Viedeň
Makroekonomický výskum CEE, primárne zameraný na V4, pod vedením Juraja Kotiana, člena Rady pre Rozpočtovú Zodpovednosť.
2019 - 2020
PI Risk Modelling Internship @ Bank Austria
Viedeň
Tvorba predikčných modelov pravdepodobnosti defaultu
2019 - 2019

Vzdelanie

Vysokoškolské
Msc, Quantitative Finance
Vienna University of Economics and Business, Viedeň
2018 – 2021
Ing, Matematické a štatistické metódy v ekonómii
Masarykova Univerzita, Brno
2018 – 2019
Stredoškolské
Gymnázium Ladislava Novomeského
Bratislava
2008 – 2014

Doplnkové aktivity a úspechy

Cena dekana
Najlepší študent odboru Matematické a štatistické metódy v ekonómii.
2019

Preferencie

2 hodín / denne
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci