>

Igor Jakubócy

Igor Jakubócy
LinkedIn link s informáciami o pracovných skúsenostiach, zručnostiach a vzdelaní - https://www.linkedin.com/in/igor-jakubocy-74a09328
Pezinok, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Chcem pomôcť pri realizácii dobrovoľníckeho projektu, poskytnúť svoje skúsenosti, využiť pre dobrú vec svoj ľudský potenciál a naplniť tak vnútornú potrebu sebarealizácie a pomoci. Zároveň chcem spoznať nových ľudí, získať nové skúsenosti v oblasti volunteeringu. Chcem venovať časť svojho osobného času dobrovoľníckym aktivitám, pretože mi to dáva zmysel.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

organizácia podujatí
marketing
projektový manažment
administratíva

Viac o mne

Som človek, ktorý chce pomôcť pri rozbehu a rozvoji nových aktivít. Hľadám spôsoby a cesty, ako posunúť veci ďalej. Rád sa učím nové veci. Viem si zorganizovať prácu, som samostatný a zároveň mám rád aj prácu v tíme. Keď ukončím nejaký projekt, tak si zhodnotím, čo bolo ok a čo musím upraviť pri relizácii ďalšieho projektu. Pri riešení úloh som vytrvalý. Som skôr introvert a nehovorím o sebe veľa. Cením si spätnú väzbu a férovosť a etické konanie vo vzťahoch.

Rád behávam, raz za rok si zabehnem maratón v Košiciach, rád sa stretávam s priateľmi, čítam knihy, pracujem v záhrade, opravujem alebo vytváram nové veci okolo domu.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/igor-jakubocy-74a09328

Kľúčové slová o mne

zmysel pre zodpovednosť
chuť pomáhať
spoznávať nové veci

Pracovné skúsenosti

LinkedIn link s informáciami o pracovných skúsenostiach, zručnostiach a vzdelaní - https://www.linkedin.com/in/igor-jakubocy-74a09328
LinkedIn link s informáciami o pracovných skúsenostiach, zručnostiach a vzdelaní - https://www.linkedin.com/in/igor-jakubocy-74a09328
1993 - 2023

Preferencie

3 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci