>

Igor Fekeč

Igor Fekeč
HR Manager @ HOLLEN s.ro.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Bratislava, personálny manažment, 2009
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám zmysluplnú prácu, resp. pozíciu v oblasti HR, ktorá bude mať strategický význam a dopad na kvalitu personálu v spoločnosti, a v ktorej budem môcť uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti v HR na pozíciách HR Manager, HR BP resp. HR Generalist / Specialist. Nemám preferenci odvetvia, nakoľko všetky HR procesy sa dajú prispôsobiť štátnej správe, verejnému sektoru a tiež aj komerčnej sfére.

Nebránim sa ani riadeniu projektov, nakoľko som viedol alebo bol súčasťou projektových tímov pri zavádzaní zmien alebo nových procesov/systémov v HR. Nikdy nie je neskoro začať sa venovat aj iným oblastiam, nakoľko sa rád učím nové veci.

Taktiež, ak by niekto potreboval konzultácie v oblasti HR, neváhajte ma kontaktovať.


Viac o mne

Skúsený HR Manažér so skúsenosťami s prácou v automobilovom priemysle, logistike a maloobchode (13 rokov skúseností v HR)

HR profesionál so zameraním na nábor a rozvoj správnych ľudí, na správnych miestach, v správnom čase

Osvedčené odborné znalosti v oblasti HR pre spoločnosti od 100 do 1500 FTEs

Kľúčové slová o mne

HR
gdpr
HR
projektový manažment
operatívny management.
kariérní plánování
HR

Pracovné skúsenosti

HR Manager @ HOLLEN s.ro.
Bratislava
 Poradenstvo pre top manažment spoločnosti týkajúce sa kľúčových HR oblastí ako plánovanie personálu, efektívny nábor, talent management, odmeňovanie a benefity, vzdelávanie a rozvoj, pracovná legislatíva  Efektívne plánovanie, návrh, realizácia a vyhodnotenie HR aktivít, ktoré podporia strategické ciele spoločnosti v 4 krajinách (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Rusko)  Poradenstvo manažérom oddelení v otázkach Zákonníka práce a príslušnej legislatívy  Vybudovanie a vedenie HR oddelenia (6 FTEs)  Člen HR komisie v rámci ZAP (Zväz automobilového priemyslu)  Zavádzanie zmien (nový proces náboru, vzdelávania, odmeňovania)  Zástupca HR oddelenia pri realizácii auditov (ISO, zákazníckych, interných)  Tvorba plánu vzdelávania, návrh rozvojových kurzov a aktivít, vyhodnocovanie účinnosti vzdelávania, sledovanie rozpočtu  Odmeňovanie zamestnancov (návrh štruktúry, bonusov) a správa benefitov  Aktívna účasť na hodnotení výkonnosti zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia  Vedenie mzdovej agendy pre Slovensko  Reporting a analýza kľúčových ukazovateľov, návrh opatrení, zlepšení, budúcej stratégie  Budovanie reputácie HR oddelenia prijatím nových úloh a zodpovedností ako BOZP, GDPR
2018 - 2020
HR Business Partner @ JYSK s.r.o.
Slovensko
 HR Partner a kľúčový HR kontakt pre celú maloobchodnú sieť (40 obchodov) od top manažmentu po personál na predajni  Nábor kandidátov na riadiace pozície na predajni, zabezpečenie talentov s potenciálom, práca s osobnostným profilovaním (systém persolog)  Účasť na retailových workshopoch za účelom identifikácie kľúčových požiadaviek na pracovné miesta  Návrh a realizácia riešení na dočasné doplnenie personálu v dlhodobo personálne poddimenzovaných predajniach  Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov (vrátane vedenia rozvojových školení pre personál na predajni)  Talent management, plánovanie nástupníctva  Implementácia HR stratégie a nástrojov z centrály v Dánsku a ich prispôsobenie lokálnym špecifikám  Hodnotenie výkonnosti zamestnancov v spolupráci s oblastnými manažérmi  Employer branding  Reporting a analýza kľúčových ukazovateľov, návrh opatrení, zlepšení, budúcej stratégie
2017 - 2018
HR Specialist @ Inteva Products Slovakia, spol. s r.o.
Lozorno
 Partner pre manažérov oddelení pri vývoji stratégie náboru, realizácia výberových procesov na pozície v rámci celej spoločnosti (primárne nevýrobní pracovníci)  Návrh a implementácia adaptačného procesu pre nových zamestnancov s cieľom znížiť fluktuáciu  Poradenstvo manažérom oddelení v otázkach Zákonníka práce a príslušnej legislatívy  Návrh a implementácia HR stratégie s ohľadom na požiadavky výroby a podporných oddelení  Zodpovednosť za kompletný HR reporting, plánovanie personálu, HR rozpočet - analýza kľúčových ukazovateľov, návrh opatrení, zlepšení, budúcej stratégie  Príprava podkladov pre spracovanie miezd  Odmeňovanie zamestnancov (návrh štruktúry, bonusov) a správa benefitov  Zastupovanie HR Manažéra počas neprítomnosti vrátane vedenia tímu HR Špecialistov (4 FTEs)  Zástupca HR oddelenia pri strategickom plánovaní – príprava zmien vo výrobe, nábeh nových projektov, realizácii auditov (ISO, zákazníckych, interných)  Komunikácia a budovanie vzťahov so zástupcami zamestnancov (súčasť OZ KOVO)  Tvorba plánu vzdelávania, návrh rozvojových kurzov a aktivít, vyhodnocovanie účinnosti vzdelávania, sledovanie rozpočtu  Správca a kľúčový užívateľ HR IS (HUMAN)  Vedenie rokovaní a výber dodávateľov (ADZ, agentúry zabezpečujúce pracovníkov z 3. krajín, stravovanie, doprava pre zamestnancov, spolupráca s nákupným oddelením)
2014 - 2017
HR Specialist @ DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.
Bratislava
 Implementácia korporátnych HR stratégií s ohľadom na lokálne podmienky  Spolupráca s manažérmi oddelení v otázkach týkajúcich sa HR, vrátane poradenstva v otázkach Zákonníka práce, HR politík, procesov a postupov  Realizácia výberových procesov pre všetky oddelenia spoločnosti  Tvorba plánu vzdelávania, návrh rozvojových kurzov a aktivít, vyhodnocovanie účinnosti vzdelávania, sledovanie rozpočtu  Pôsobenie ako interný školiteľ, implementácia nového korporátneho systému vzdelávania  Talent management – viac ako 80% pozícií obsadených internými kandidátmi  Odmeňovanie zamestnancov a správa benefitov  Reporting a analýza kľúčových ukazovateľov, návrh opatrení, zlepšení, budúcej stratégie  Plánovanie a organizácia interných eventov
2010 - 2014

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., personálny manažment
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Bratislava
2006 – 2009
Mgr., finančný manazžment
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, Bratislava
2009 – 2011
Stredoškolské
Gymnázium Jura Hronca
Bratislava
2001 – 2005

Preferencie


Ďalší dobrovoľníci