>

Helena Rojkovičová

Helena Rojkovičová
sabatikal a otvorená novým príležitostiam, budovanie vlastného small businessu @ DreanBoardHR
Dubnický Technoligický Inštitút, Dubnica nad Váhom, učiteľstvo preofesnej a praktickej prípravy, 2009
Honolulu, Hawai´i, USA

Prečo som na GROWNi

Ahoj, som Hela – business a life kouč, mentor, krízový manažér, no aj manželka, matka, kamarátka, knihomoľ, nadšený folklorista a cestovateľ, summer girl a predovšetkým obyčajná žena s veľkými snami.

Po 21 rokoch práce v bankovej korporácii som svoju kariéru a istotu práce vymenila za slobodu, večné leto, oceán, pohodu a pokojné dni. Mám v nich čas na seba, svoj osobný rast a rozvoj, na svoje dieťa a manžela, na plnenie si svojich snov a túžob, na cestovanie a na ľudí s ktorými chcem skutočne stráviť čas. Mám priestor zdieľať čo viem o projektoch, procesoch, zmenách, osobnom rozvoji a vzdelávaní, riadení ľudí a tímov, o strategickom managemente, o komunikácii, ale aj o schopnosti žiť svoj život naplno.

Keďže však začínam budovať svoj vlastný biznis ako coach a mentor, tvorím jedinečný online program a píšem knihu, obzerám sa aj po ľuďoch, ktorí majú štart svojho biznisu už za sebou - hľadám múdre hlavy hlavne pre oblasť dizajnu a marketingu.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

sebarozvoj
vzdelávanie
leadership
vedenie tímov
budovanie tímov
krízový manažment
optimalizácia procesov
procesné riadenie
projektový manažment
riadenie zmeny
strategický management
komunikácia
life a business coaching
ľudské zdroje a ich riadenie
organizačná štruktúra tímov
kariéra a rozvoj ľudí

Viac o mne

Na svojej životnej ceste som doteraz nadobudla mnoho skúseností, zdolala zopár prekážok a spravila nejednu chybu. No nikdy som v tom nebola sama – vždy stáli pri mne ľudia, od ktorých som sa mohla učiť, čeliť spolu s nimi neľahkým situáciám, či tešiť sa z úspechov. Som každému z nich veľmi vďačná – za každú radu, podporu, za to, aký som človek.

Dnes svoje skúsenosti a know-how odovzdávam ďalej – osobne ako kouč a mentor, ale aj prostredníctvom kníh či online kurzu. Napredujem na svojej ceste s vierou, že to čo som dostala, naučila sa, je mojou úlohou posunúť ďalej.  Odovzdávam čo viem a teším sa – z ľudí okolo seba. Z toho ako rastú, napĺňajú svoje poslanie, sny, zlepšujú veci okolo seba, svoj život a jeho kvalitu a vo svojej každodennosti robia veľké, aj keď často neviditeľné veci. A ja som vďačná, že môžem byť súčasťou ich sveta, som vďačná za inšpiráciu, za možnosť prispieť, pomôcť.

Nie, nemám zázračné formulky, ktoré Vám zmenia život – zabezpečia kariéru, peniaze, schudnú Vás, či prinesú bohatstvo alebo vlastnú fungujúcu firmu. Zmeniť život a všetko v ňom si totiž môžete iba Vy sami. A chce to samozrejme tvrdú drinu. Viem Vám však pri tej drine pomôcť, výrazne Vám ju zjednodušiť, udržať Vás na Vašej ceste s nadhľadom a so zameraním na Váš cieľ. previesť Vás všetkými úskaliami Vašej zmeny. Nech máte cieľ z akejkoľvek oblasti.

Lebo ak som to niekoľkokrát dokázala ja, VY to dokážete tiež. 😊

Kľúčové slová o mne

zodpovednosť za seba samého
proaktivita
hľadanie riešení
otvorenosť
nadhľad
jednoduchosť
učenie sa
flexibilita
práca s ľuďmi
dávať ďalej
pokora
odvaha
jedinečnosť
inšpirácia
pozitívny prístup

Pracovné skúsenosti

sabatikal a otvorená novým príležitostiam, budovanie vlastného small businessu @ DreanBoardHR
Honolulu
Po 21 rokoch práce v bankovej korporácii som svoju kariéru a istotu práce vymenila za slobodu, večné leto, oceán, pohodu a pokojné dni. Mám v nich čas na seba, svoj osobný rast a rozvoj, na svoje dieťa a manžela, na plnenie si svojich snov a túžob, na cestovanie a na ľudí s ktorými chcem skutočne stráviť čas. Mám priestor zdieľať čo viem o projektoch, procesoch, zmenách, osobnom rozvoji a vzdelávaní, riadení ľudí a tímov, o strategickom managemente, o komunikácii, ale aj o schopnosti žiť svoj život naplno. Keďže však začínam budovať svoj vlastný biznis ako coach a mentor, tvorím jedinečný online program a píšem knihu 😊
2020 - súčasnosť
Cool Risk Manager @ Tatra banka a.s.
Bratislava
- zodpovednosť za optimalizáciu procesov, podporu pri implementácii zmien na riskovom riaditeľstve definovaných po dohode so CRO - podpora pri rozvoji manažérov v oblasti implementácie zmien, podpora zamestnancov riaditeľstva v myslení „out of the box“ - dizajn a vedenie aktivít riaditeľstva v súlade s COOL risk princípmi – cooperate, optimize, open minded, learn – prostredníctvom existujúcich aktivít alebo zavádzaním nových - podpora a vedenie existujúcich aktivít COOL risku – workshopy, business raňajky, management roadshow, vydávanie riskového časopisu a iné - spolupráca pri nastavovaní procesných parametrov a meracích systémov pri procesoch risku, optimalizácia existujúcich procesov, procesné audity v oblasti Lean Six Sigma, riadenie projektov metodikou DMAIC, tvorba business špecifikácií pre zmeny - reportovanie priamo CRO
2019 - 2020
Vedúci odd. firmených analýz @ Tatra banka a.s.
Bratislava
krízový manažment na existujúcom oddelení - prebudovanie a redizajn oddelenia na funkčný útvar korporátneho úverového procesu - nastavenie a úprava činností a zodpovedností oddelenia a jeho členov, denných procesov oddelenia v súlade s potrebami organizácie, interného a externého klienta, redizajn a vytvorenie nových pracovných pozícií oddelenia, definovanie pracovného života zamestnanca oddelenia, vytvorenie jeho kariérnej dráhy (pozície, podmienky rastu, požiadavky na odbornosť, rotácie, kooperácia) a odmeňovacieho systému - denný aktívny management 32 zamestnancov za účelom plnenia cieľov a zníženia / zastavenia fluktuácie na oddelení - denná aktívna komunikácia a spolupráca s kľúčovými stakeholdrami – biznis a risk – nastavenie spoločných cieľov (SLA, kvalita) a ich plnenie - koučing a mentoring kľúčových členov oddelenia – teamleadri, successori - vzdelávanie tímu v odbornej oblasti, potencionálnych successorov v manažérskych zručnostiach, projektovom a procesnom managemente, príprava výberového procesu nového vedúceho oddelenia, výber nového vedúceho a jeho zaúčanie
2017 - 2019
Procesný analytik riaditeľstva @ Tatra banka a.s.
Bratislava
- zodpovednosť za optimalizáciu procesov na riskovom riaditeľstve definovaných po dohode so CRO - aktívna spolupráca v projektoch, v ktorých risk vystupuje ako kľúčový stakeholder – Optimalizácia procesu TTY, Small Business banking, Cool Risk, Medzioperačná kontrola, Prihlasovanie obchodov na Úverový výbor - spolupráca s manažérmi jednotlivých riskových odborov a oddelení a ich podpora v projektoch riaditeľstva, strategické smerovanie riaditeľstva - reportovanie priamo CRO
2016 - 2017
Change Manager @ Tatra banka a.s.
Bratislava
- zodpovednosť za stratégiu a za aktivity Change Managementu v banke - aktívna spolupráca v projektoch zo zameraním sa na ľudskú stránku zmien - tvorba a realizácia plánov riadenia zmien, ktoré minimalizujú odpor zamestnancov a maximalizujú ich angažovanosť - práca na efektívnom prijatí zmien, koučovanie manažérov a zamestnancov v procese dizajnovania a implementácie zmien, príprava a vedenie workshopov pre teamy zmeny - koordinácia a vedenie tímu Change Facilitátorov a Change Agentov banky - reportovanie priamo CEO
2014 - 2015
Vedúci odd. úverovej kontroly @ Tatra banka a.s.
Bratislava
- participácia na optimalizovaní, skracovaní a znižovaní chybovosti úverového procesu - zodpovednosť za riadenie operačného rizika v procesoch oddelenia - zabezpečovanie funkčnosti procesu kontroly zadávania a čerpania úverov a správy úveru vrátane zabezpečenia monitoringu plnenia podmienok úveru - zavádzanie a optimalizácia SLA a kapacitného modelu v rámci činností v správe oddelenia, tvorba koncepcie zaškoľovania zamestnancov vrátane zabezpečovania všeobecnej zastupiteľnosti. - evidencia a monitoring spracovávaných úverových prípadov a aktívna komunikácia trendov príslušným stakeholdrom. - participácia na kontinuálnom zlepšovaní práce biznisových útvarov v kontexte chybovosti úverového procesu a FPY - koordinácia činnosti oddelenia a vytváranie interakcií s ostatnými útvarmi - zodpovednosť za správu a vývoj aplikácií a databázových nástrojov v zodpovednosti útvaru (Sharepoint) - zabezpečovanie a optimalizácia archivačných činností príručného archívu
2012 - 2014
Riaditeľ retailových pobočiek @ Tatra banka a.s.
Trnava / Trenčín
- v oblasti obchodu zodpovednosť za dosahovanie predajných cieľov pobočky, participácia na osobnom udržiavaní vzťahov s najdôležitejšími klientmi obchodného miesta, spolupráca s inými odbornými útvarmi banky - v oblasti prevádzky a servisu zodpovednosť za optimálnu organizáciu práce a plynulý chod pobočky, riešenie zásadných a neštandardných prevádzkových situácií na obchodnom mieste - v oblasti koučingu pracovníkov zodpovednosť za koučing pracovníkov pobočky v oblasti predaja, servisu a prevádzky, monitoring výkonov pracovníkov pri predaji a servise, monitoring prevádzky - v oblasti personálnej agendy zodpovednosť za optimálnu personálnu štruktúru pobočky, výber pracovníkov na pobočku
2007 - 2012
Servisný poradca / Finančný poradca / Osobný bankár @ Tatra banka a.s.
Bratislava / Nové Mesto nad Váhom
- činnosti súvisiace s hotovostnými a bezhotovostným platobným stykom, zodpovednosť za zverené peňažné prostriedky, ponuka a predaj produktov banky, starostlivosť o najdôležitejších klientov obchodného miesta a udržiavanie dlhodobých vzťahov s nimi, zodpovednosť za plnenie stanovených individuálnych predajných cieľov
1999 - 2006

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., učiteľstvo preofesnej a praktickej prípravy
Dubnický Technoligický Inštitút, Dubnica nad Váhom
2007 – 2009

Doplnkové aktivity a úspechy

Certifikáty
Six Sigma Black Belt / Six Sigma Green Belt / Change Management Facilitator / Bank Management / Člen Mensa Slovakia Akreditovaný kouč
Dobrovoľnícke aktivity Slovensko
- v roli Projektový manažér ľudských zdrojov v Americkej obchodnej komore – dizajn a nastavenie HR procesov / - v roli Špecialista ľudských zdrojov a mentor v Základnej škole v Pečovskej Novej Vsi – nastavenie performance manažmentu a rozvojových plánov pre učiteľov školy
2020
Dobrovoľnícke aktivity Hawai´i
- Keiki to Kupuna - food delivery pre starších ľudí, ktorých týmto organizácia chráni pred pohybom na verejných priestranstvách za účelom eliminácie nákazy corona vírusom / - Small Business Development Center - pripomienkovanie biznis plánov a finančných plánov pre začínajúcich alebo existujúcich podnikateľov za účelom získania bankoveho financovania alebo súkromného investora
2021

Preferencie

10 hodín / mesačne
  • neziskovke, škole
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci