>

Hannah Mae Brighton

Hannah Mae Brighton
Business Coordinator YouthSpeak Forum @ AIESEC CZ
Masarykova univerzita, Brno, Hospodárska politika, 2023
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám stáž v oblasti ekonómie a biznisu. Mám rada výzvy a hľadám prácu, v ktorej mám možnosť sa rozvíjať a nadobúdať nové skúsenosti. Počas štúdia ma bavili najmä predmety v oblasti ekonometrie, štatistiky a dejín ekonomického myslenia. Rada by som našla príležitosť, kde môžem zapojiť moje analytické myslenie a prispieť k úspechu tímu a cieľov projektu.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

základná analytika
spracovanie prieskumu
tímová spolupráca
Projektový manažment
Marketing
HR

Viac o mne

Throughout my academic journey, I have particularly enjoyed courses in econometrics, statistics, and the history of economic thought. I have also gained experience in writing papers in both Slovak and English, as demonstrated by my bachelor's thesis which focused on fiscal policy during the Covid crisis. In this thesis, I analyzed the state budgets of the V4 countries and processed a vast amount of information from different sources, including literature, related studies and reports, official documents of national governments, and data from statistical offices and other national institutions. I also prepared graphs and summaries of individual Covid policies and demonstrated my ability to reach relevant conclusions.

In addition to my academic achievements, I have also gained valuable work experience in different areas such as sales, marketing, and account management. During my time in these roles, I have worked independently on tasks or in a team and demonstrated my ability to adapt to different situations and interact with people from different areas, including government, NGOs, and senior management. My internships at the British Chamber of Commerce and AIESEC have given me the opportunity to analyze markets, come up with new ideas on how to improve processes or collaborations, prepare presentations, and create my own databases.

I am now eager to bring my skills, knowledge, and experience to a new challenge and make a meaningful contribution to the field of economics and business. If you are interested in learning more about my qualifications, please feel free to connect with me or send me a message. I would be happy to discuss how my experience and skills can benefit your organization.

Kľúčové slová o mne

chuť zlepšovať svet
chuť učiť sa nové veci
chuť pomôcť ľuďom
organizačné schopnosti
dôkladnosť
anglický jazyk
nemecký jazyk
verejná správa
verejná politika
základná analytika
štatistika a analýza
špecializované poradenstvo
študentka ekonómie

Pracovné skúsenosti

Business Internship Coordinator @ AIESEC CZ
Brno
Vedenie trojčlenného tímu, vedenie týždenných tímových stretnutí. Delegovanie úloh a poskytovanie podpory a poradenstva členom. Implementácia stratégií na dosiahnutie rozpočtových cieľov pobočky. Organizovanie konzultačných stretnutí a hľadanie vhodných pracovných pozícií pre našich uchádzačov o stáže, poskytnutie prípravy na pohovory.
2021 - 2021
Business Coordinator YouthSpeak Forum @ AIESEC CZ
Brno
Bola som súčasťou tímu, ktoré organizovalo online podujatie YouthSpeak Forum. (Konferencia, kde sa stretnú mladí ľudia so zástupcami firiem a s neziskovým sektorom a riešia problémy spojené s udržitelným rozvojom.) Prieskum trhu a nadväzovanie spolupráce s mimovládnymi a neziskovými organizáciami v ČR. Našimi hlavnými partnermi boli OSN, Fairtrade, Asociace spoločenské odpovednosti, Ministerstvo školstva a životného prostredia atď. https://aiesec.cz/en/spoluprace/youth-speak-forum/
2021 - 2021
Marketing Assistant @ Arco Iris s.r.o.
Brno
Oslovovanie potenciálnych klientov a obchodných partnerov. Príprava marketingových materiálov pre prebiehajúce projekty Aktualizácia kanálov sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Linkedin) Skúsenosti s CRM Insightly a Mailchimp
2020 - 2020
Internship Trainee @ KPMG
Bratislava
V KPMG som sa zúčastnila tvoj letných stáží. V roku 2018 som bola členkou tímu Risk and Compliance a v roku 2019 bola podporou vedúcej KPMG Business Institute. Vykonávala som administratívu a dozor pri testovaní ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
2018 - 2019
Internship Trainee @ Britská obchodná komora
Bratislava
Kontaktovanie a poskytovanie podpory britským exportérom na podujatia podporovanom Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva. Podpora pri organizovaní rozličných podujatí pre členov komory.
2017 - 2019

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc, Hospodárska politika
Masarykova univerzita, Brno
2019 – 2023
Stredoškolské
Gymnázium Jura Hronca
Bratislava
Ukončené s maturitou z matematiky a ekonómie
2016 – 2019

Doplnkové aktivity a úspechy

Jazzový spev
https://www.skjazz.sk/news/showNew/nove-tvare-slovenskeho-jazzu-2021-oceneni
2020

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • startupu
  • verejnej inštitúcii
  • neziskovke, škole
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 hodín