>

Hannah Mae Brighton

Hannah Mae Brighton
Junior danovy poradca @ Vialto Partners
Masarykova univerzita, Brno, Hospodárska politika, 2023
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám stáž v oblasti ekonómie a biznisu. Mám rada výzvy a hľadám prácu, v ktorej mám možnosť sa rozvíjať a nadobúdať nové skúsenosti. Počas štúdia ma bavili najmä predmety v oblasti ekonometrie, štatistiky a dejín ekonomického myslenia. Rada by som našla príležitosť, kde môžem zapojiť moje analytické myslenie a prispieť k úspechu tímu a cieľov projektu.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

základná analytika
spracovanie prieskumu
tímová spolupráca
projektový manažment
marketing
HR

Viac o mne

I am a Junior Tax Consultant at Vialto Partners, a leading provider of global mobility services. I help international employees with their personal income tax returns and TEQ calculations, ensuring compliance and accuracy. I communicate with foreign clients, tax authorities, and social insurance agencies in English and German, demonstrating my language and intercultural skills. I also proactively upgraded our process tracking system for a major international client, improving efficiency.

I graduated from Masaryk University with a Bachelor's degree in Economic Policy, where I gained a solid foundation in international economics, economic history, and statistics/econometrics. I have also completed online courses on cleaner power and emerging countries, expanding my knowledge and interest in global issues and trends.

Before joining Vialto, I acquired valuable work experience in sales, marketing, and account management, working with diverse stakeholders and developing my analytical, presentation, and collaboration skills.

https://www.linkedin.com/in/hannah-mae-brighton/

Kľúčové slová o mne

chuť zlepšovať svet
chuť učiť sa
chuť pomôcť ľuďom
organizačné schopnosti
dôkladnosť
anglický jazyk
nemecký jazyk
verejná správa
verejná politika
základná analytika
štatistika a analýza
špecializované poradenstvo
študentka ekonómie

Pracovné skúsenosti

Junior danovy poradca @ Vialto Partners
Bratislava
2023 - súčasnosť
Business Internship Coordinator @ AIESEC CZ
Brno
Vedenie trojčlenného tímu, vedenie týždenných tímových stretnutí. Delegovanie úloh a poskytovanie podpory a poradenstva členom. Implementácia stratégií na dosiahnutie rozpočtových cieľov pobočky. Organizovanie konzultačných stretnutí a hľadanie vhodných pracovných pozícií pre našich uchádzačov o stáže, poskytnutie prípravy na pohovory.
2021 - 2021
Business Coordinator YouthSpeak Forum @ AIESEC CZ
Brno
Bola som súčasťou tímu, ktoré organizovalo online podujatie YouthSpeak Forum. (Konferencia, kde sa stretnú mladí ľudia so zástupcami firiem a s neziskovým sektorom a riešia problémy spojené s udržitelným rozvojom.) Prieskum trhu a nadväzovanie spolupráce s mimovládnymi a neziskovými organizáciami v ČR. Našimi hlavnými partnermi boli OSN, Fairtrade, Asociace spoločenské odpovednosti, Ministerstvo školstva a životného prostredia atď. https://aiesec.cz/en/spoluprace/youth-speak-forum/
2021 - 2021
Marketing Assistant @ Arco Iris s.r.o.
Brno
Oslovovanie potenciálnych klientov a obchodných partnerov. Príprava marketingových materiálov pre prebiehajúce projekty Aktualizácia kanálov sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Linkedin) Skúsenosti s CRM Insightly a Mailchimp
2020 - 2020
Internship Trainee @ KPMG
Bratislava
V KPMG som sa zúčastnila tvoj letných stáží. V roku 2018 som bola členkou tímu Risk and Compliance a v roku 2019 bola podporou vedúcej KPMG Business Institute. Vykonávala som administratívu a dozor pri testovaní ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
2018 - 2019
Internship Trainee @ Britská obchodná komora
Bratislava
Kontaktovanie a poskytovanie podpory britským exportérom na podujatia podporovanom Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva. Podpora pri organizovaní rozličných podujatí pre členov komory.
2017 - 2019

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc, Hospodárska politika
Masarykova univerzita, Brno
2019 – 2023
Stredoškolské
Gymnázium Jura Hronca
Bratislava
Ukončené s maturitou z matematiky a ekonómie
2016 – 2019

Doplnkové aktivity a úspechy

Jazzový spev
https://www.skjazz.sk/news/showNew/nove-tvare-slovenskeho-jazzu-2021-oceneni
2020

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • startupu
  • verejnej inštitúcii
  • neziskovke, škole
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 hodín


Ďalší dobrovoľníci