>

Filip Vačko

Bratislava

Prečo som na GROWNi

Chcel by som si zlepšiť svoje zručnosti popri full-time práci

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

web development
web html css javascript
software development
student development
vue
vue.js

Viac o mne

Kľúčové slová o mne

software development
web html css javascript

Preferencie

15 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)