Filip Vačko

Bratislava

Prečo som na GROWNi

Chcel by som si zlepšiť svoje zručnosti popri full-time práci

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

web development
web html css javascript
software development
student development
vue
vue.js

Viac o mne

Kľúčové slová o mne

software development
web html css javascript

Preferencie

15 hodín / týždenne
 • neziskovke, škole
 • verejnej inštitúcii
 • startupu
 • študentskému projektu
 • jednorazovo
 • do 3 mesiacov
 • do 9 mesiacov
 • do 6 mesiacov
 • do 12 mesiacov
 • osobné stretnutia
 • na ďiaľku (online)