>

Filip Jůza

Filip Jůza
Trainee IT tester @ kdc s.r.o
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, Hospodárska informatika, 2020
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležitosti rozvoja svojich vedomostí v oblasti IT testingu, kde by som sa mohol plne venovat testovaní aplikacií.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

it tester
soap ui

Viac o mne

Zaujímam sa o informačné technológie, aktívne sledujem novinky v tejto oblasti.

Kľúčové slová o mne

it tester
soap ui
json
wsdl

Pracovné skúsenosti

Trainee IT tester @ kdc s.r.o
Košice
vzdelávanie pod vedením IT špecialistov
2021 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Hospodárska informatika
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
2019 – 2020
Učitelstvo anglického jazyka, francuzskeho jazyka a literatúry
Prešovská univerzita - Prešov, Prešov
2020 – 2021
Stredoškolské
Bilinguálne gymnazium FUTURUM
Košice
2014 – 2019

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • startupu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci