>

Emma Slobodníková

Emma Slobodníková
Projektový asistent @ Youthfully Yours SK
Universitetet i Agder, Kristiansand, Nórsko, Globálny rozvoj
Sučany, Žilinský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Dobrovoľníctvu sa venujem už od roku 2019, kedy som sa stala junior ambasádorkou UNICEFu na Slovensku. Počas stredoškolského štúdia na bilingválnom gymnáziu som bola členkou environmentálnej skupiny, s ktorou sme organizovali rôzne aktivity pre študentov zamerané na udržateľnosť, klimatickú zmenu, či zero-waste lifestyle a taktiež som spolu so študentskou asociáciou organizovala rôzne podujatia pre celú školu. V roku 2021 som sa stala súčasťou slovenskej mimovládnej organizácie Youthfully Yours, ktorá sa zameriava na participáciu mladých ľudí a ich angažovanosť v spoločnosti. Okrem lokálnych aktivít pôsobíme aj v Erasmus+ sfére a podieľame sa na organizácií medzinárodných mládežníckych mobilít a tréningových kurzov. V septembri tohto roku som sa stala členkou nórskej organizácie SAIH, kde sa zameriavame na akademickú slobodu a spolupracujeme s organizáciami z Latinskej Ameriky, Ázie a Južnej Afriky.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

sociálne siete
rozvoj marketingového tímu
strategický management
vzťahy a komunikácia s verejnosťou
Projektový manažment

Viac o mne

Volám sa Emma, mám 20 rokov a pochádzam z malej obce Sučany. V máji tohto roku som úspešne zmaturovala a ukončila 5-ročné štúdium na bilingválnom (anglicko-slovenskom) gymnáziu, s hlavným zameraním na geografiu, občiansku náuku a cudzie jazyky. Momentálne žijem v Nórsku, kde študujem odbor globálny rozvoj (bakalárske štúdium). Mojou najväčšou záľubou je cestovanie a s ním spojené spoznávanie nových ľudí, kultúr, tradícií, či životných štandardov. Popri škole pôsobím ako projektová asistentka programov Erasmus+ a venujem sa práci s mladými a ambicióznymi ľuďmi.

Kľúčové slová o mne

ľudia v núdzi
ľudské práva
rozvoj mládeže
sociálne vedy
social media
sustainability

Pracovné skúsenosti

Projektový asistent @ Youthfully Yours SK
Košice, Slovensko
Koordinácia medzinárodných mládežníckych výmen a tréningových kurzov realizovaných programom Erasmus+.
2021 - 2022

Vzdelanie

Vysokoškolské
Globálny rozvoj
Universitetet i Agder, Kristiansand, Nórsko
2022 – súčasnosť
Stredoškolské
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Sučany, Slovensko
2017 – 2022

Doplnkové aktivity a úspechy

UNICEF junior ambasádor
2019
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C2
2021
Environmentálna skupina Bakelita
2019
Študentská asociácia Dreams&Teams
2019
SAIH Kristiansand
2022

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa