>

Dominika Zachová

Dominika Zachová
Account Manager @ Starmedia mediálna agentúra
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava, Marketingový a obchodný manažment, 2018
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Úprimne uvedomila som si že svoj voľný čas som nevyužívala naplno a niekedy zbytočne premárnila "back in the time". TO chcem zmeniť. V tomto období je viac než dôležité sa rozvíjať neustále dopredu a objavovať nové možnosti, chcem ísť ešte viac mimo svojej komfortnej zóny a byť podstatnou súčasťou teamu ľudí, ktorí majú zápal a nemajú len veľa reči okolo riešenia.

Považujem sa za typ človeka, ktorý sa snaží vždy všetko vyriešiť a dokončiť. Myslím, že najlepším spôsobom, ako by som sa dokázala opísať je, že som osoba, ktorá dokáže riadiť a usmerňovať niekoľko projektov súčasne - jednoducho ma baví prinášať riešenie, ak ho viem samozrejme sama nájsť :). Tieto vlastnosti si myslím, že dokazujem na svojej dnešnej pozícii Projektová Manažérka pre oblasť marketingových a strategických projektov pre klientov z viacerých oblastí podnikania.

Pripravujem a koordinujem krátkodobé aj dlhodobé projekty a ich ciele na základe definovaných KPIs a dohodnutých rozpočtov, ktoré sledujem , kontrolujem a preberám plnú zodpovednosť za ich efektívne alokovanie a prinášanie adekvátnych výsledkov.

Trošku dávnejšie skúsenosti mám s písaním článkov pre SEO účely, vyhľadávanie KWs, nastavovanie a menšia správa ohľadne kampaní na Facebook & Google. Toto by som si musela oprášiť, ak by bolo potrebné :)

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

ženyvit
životné prostredie
data analysis

Viac o mne

Medzi moje osobnostné vlastnosti snaha sa neustále učiť novým veciam a skúsenostiam a aj preto som sa vo voľnom čase sama vzdelávam v SQL a Pythone. Aktuálne participujem na programe Women Tester Academy, kde zbieram praktické skúseností z manuálneho aj automatizovaného testovania. Ďalej spomeniem komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť.

S priateľom sa snažíme o menšiu edukáciu ohľadne vegánskych a ekologických produktov, ktoré nenápadne dokupujeme aj do naších rodín, kde spočiatku neboli pozitívne ohlasy, avšak postupom času sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou.

Moje záujmy sú teraz jazyky a zimné športy. Každý deň sa snažím aspoň na hodinku si nájsť čas, aby som obohatila svoju slovnú zásobu a preto sa zúčastňujem rôznym Language Exchange meetingov (online). V tie dni, kedy potrebujem vyvetrať hlavu tak utekám na hory, kde ma nájdete buď šlapať do kopca na skialpoch alebo okolo stopy na bežkách. Ak ste to neskúsili a máte pocit, že je to len kĺznanie po snehu, tak vás rada vyvediem z omylu.

Kľúčové slová o mne

marketing
marketing na sociálnych sieťach
marketing
reklama
account management
external and internal
content marketing
writing
enthusiastic about learning new skills
ready for challenges
chuť pomáhať
zodpovednosť
ambicióznosť
vzdelávanie
ľudské práva
životné prostredie
obnoviteľné zdroje
životné prostredie
ochrana životného prostredia
zodpovednosť
cieľavedomosť
vystupovanie zo svojej komfortnej zóny
čestnosť
chuť pracovať v kolektíve
féroví a podnetní kolegovia
celoživotné vzdelávanie
rozvíjanie sa
ambicióznosť
sebarozvoj
kreatívne myslenie
odhodlanosť
tvrdohlavosť
user-friendly interface
časovo flexibilná
časová flexibilita
čas s ľuďmi

Pracovné skúsenosti

Account Manager @ Starmedia mediálna agentúra
Bratislava
Staranie sa o blaho klientov a napĺňanie ich plánov s cieľom dosiahnuť požadované obchodné výsledky. Aktívna komunikácia a zdieľanie nápadov s kolegami týkajúcich sa online a offline mediálnych komunikačných stratégií. Účasť na briefingoch a prezentáciách, pretože tieto aktivity predstavujú hlavný zdroj zábavy pri práci front office. Vedenie interných procesov mediálneho plánovania a riadenie výstupov pre klientov. Neustála optimalizácia procesov mediálneho plánovania s cieľom zvýšiť úspech klientov a efektivitu kampaní. Zabezpečenie včasnosti, komplexnosti, presnosti a kvality výstupov pre klientov, s dôrazom na timing a plánovanie. Aktívna komunikácia a spolupráca so všetkými oddeleniami agentúry.
2023 - 2024
Account Manager @ MUW Saatchi& Saatchi
Bratislava
komunikácia s klientom, komplexné manažovanie kampaní, príprava briefov a komunikácia s kreatívnym či DTP teamom, planning interných prác, vypracovávanie timingov a cenových ponúk.
2022 - 2023
Account Manager @ Volis International
Bratislava
Spolupráca pri vytváraní komplexných marketingových stratégií pre rôzne podnikateľské účely a spoločnosti z rôznorodých oblastí. Zodpovedná za správu a komunikáciu s viac ako 20 klientami z rôznych priemyselných odvetví (farmaceutický, automobilový priemysel, maloobchod, estetická klinika, právo, móda a životný štýl a iné...) Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec. Za 6 mesiacov som sa podieľala na efektívnom rozšírení veľkosti databázy klientov o 10%. Definovanie cieľov projektov na základe požiadaviek spoločnosti. Vypracovávanie detailného harmonogramu prác. Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu. Kontrolovanie dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu. Komunikovanie s členmi projektového tímu, dodávateľmi, vedením spoločnosti a pod. Práca vo full-servisovej reklamnej agentúre (reklamné kampane GoogleAds, Facebook, LinkedIn, televízne a rozhlasové reklamy, tlačové výstupy ako online alebo propagačné materiály) Analyzovanie zákazníckych potrieb, rokovania a následné vytváranie obchodných ponúk vzhľadom na potreby a preferencie klientov. Spolupráca a dohľad nad jednotlivými tímami na projektoch a strategických výstupoch. Príprava prezentácií, denná komunikácia a starostlivosť o klienta. Marketing sociálnych médií Zlepšenie obchodnej a marketingovej stratégie pre klientov Práca a podieľanie sa na tvorbe kampaní v rozhraní ako Facebook a Instagram, Google Ads a Google Analytics. Spolupráca s mediálnymi domami, tvorba článkov a publikačná činnosť. Tvorba SEO Auditov. Evidencia dodávateľských faktúr a realizácia platieb. Jednoduché účtovníctvo.
2019 - 2022
Junior Digital Marketing Specialist @ Marriott
Bratislava
Grand Hoteli River Park, Luxury Collection & Sheraton Hotel Udržiavanie cash flow spoločnosti a obchodných výdavkov Evidencia dodávateľských faktúr a realizácia platieb Komunikácia s dodávateľskými reklamnými agentúrami, mediálnymi agentúrami, médiami a inštitúciami. Zvýšenie sledovateľov facebookových stránok o 30% vytváraním vhodného obsahu pre špeciálne ponuky a iné... Tvorba efektívnych e-mailových marketingových kampaní, ktoré dosahovali pozitívne výsledky (viac ako 15% open rate a viac ako 2% kliknutí na dokončenie relácie) Správa webových stránok hotelov a reštaurácií, sociálnych médií (Facebook, Instagram, Youtube, Tripadvisor atd.) Komunikácia, prijímanie úloh a podávanie správ vedúcemu oddeleniu digitálneho marketingu pre východnú Európu Zodpovednosť a riadenie úloh pre stážistov na marketingovom oddelení, delegovanie úloh a kontrola plnenia úloh Implementácia vstupných stránok a podstránok Analýza webových stránok: Google Analytics Príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít. Distribúcia aktuálnych akcií prostredníctvom interných a externých marketingových kanálov Vedenie a kontrola nad rôznymi projektami s digitálnymi agentúrami, grafikmi, fotografmi a ďalšími externými dodávateľmi Implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti.
2018 - 2019
eCommerce Intern @ ui42
Bratislava
Spolupráca s marketingovým tímom na vývoji a implementovaní stratégií pre rôznorodých klientov. Cieľom stratégií bolo napr. zvýšenie celkového povedomia značky a dosiahnutie vyšších tržieb. Príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít. Komunikácia s partnermi a spoločnosťami, najmä so slovenskými a českými e-shopmi. Spolupráca pri organizovaní a vedení digitálnej konferencie Mastersgate 2018. Komunikácia a spolupráca s externými dodávateľmi služieb. Zjednávanie cenových ponúk a kontrola ich naplnenia. Komunikácia s blogermi a influencermi pri špecifických projektoch a spoluprácach pre klientov Evidencia a nastavovanie kampaní v cenových porovnávačoch (napr. Mergado) na slovenskom a českom trhu. Príprava a správa kampaní - Widget pre klientov zo širokého spektra oblastí podnikania. Zvýšenie predaja produktov pomocou widgetov v priemere o 14% na klienta. Správa a nastavenie Google Ads, Facebook Ads reklám Implementácia iniciatív SEO Copywriting - písanie obsahov do článkov Analýza trhového podielu a potenciálu pre určité produkty a služby. Analýza, reportovanie a prezentovanie vhodných kľúčových slov pre zlepšenie organického postavenia klienta v rozhraní Google.
2017 - 2018
Recruiter and Consultant / Náborový pracovník a konzultant (Stážista) @ ManPower Group
Bratislava
Realizácia náborových kampaní na základe požiadaviek klienta za účelom obsadenia voľných pracovných pozícií. Špecifikácia požiadaviek na pracovnú pozíciu, inzerovanie voľných pracovných miest v médiách. Kontaktovanie potenciálnych kandidátov na voľnú pracovnú pozíciu a selekcia najvhodnejších kandidátov. Príprava, organizácia a vedenie vstupných pohovorov s kandidátmi a posudzovanie ich znalostí a schopností. Starostlivosť o existujúcich klientov, vyhľadávanie nových klientov, vyjednávanie zmluvných podmienok a uzatváranie zmlúv, spracovanie HR agendy. Evidencia priebehu projektov a archivácia uzavretých projektov. Participácia na marketingových aktivitách spoločnosti, reprezentácie spoločnosti na veľtrhoch práce a pod. Personálne poradenstvo a koučing. Naplánovala som a vykonala nábor s viac ako 50 kandidátmi Pravidelné monitorovanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom pracovných portálov, sledovanie aktuálne dopytovaných pracovných pozícií na trhu. Testovanie jazykových znalostí, schopností a zručností prostredníctvom simulovaných rozhovorov, testov a pod.
2017 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing. , Marketingový a obchodný manažment
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava
Spolupráca pri vytváraní komplexných marketingových stratégií pre rôzne podnikateľské účely a spoločnosti z rôznorodých oblastí. Zodpovedná za správu a komunikáciu s viac ako 20 klientami z rôznych priemyselných odvetví (farmaceutický, automobilový priemysel, maloobchod, estetická klinika, právo, móda a životný štýl a iné...) Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec. Za 6 mesiacov som sa podieľala na efektívnom rozšírení veľkosti databázy klientov o 10%. Definovanie cieľov projektov na základe požiadaviek spoločnosti. Vypracovávanie detailného harmonogramu prác. Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu. Kontrolovanie dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu. Komunikovanie s členmi projektového tímu, dodávateľmi, vedením spoločnosti a pod. Práca vo full-servisovej reklamnej agentúre (reklamné kampane GoogleAds, Facebook, LinkedIn, televízne a rozhlasové reklamy, tlačové výstupy ako online alebo propagačné materiály) Analyzovanie zákazníckych potrieb, rokovania a následné vytváranie obchodných ponúk vzhľadom na potreby a preferencie klientov. Spolupráca a dohľad nad jednotlivými tímami na projektoch a strategických výstupoch. Príprava prezentácií, denná komunikácia a starostlivosť o klienta. Marketing sociálnych médií Zlepšenie obchodnej a marketingovej stratégie pre klientov Práca a podieľanie sa na tvorbe kampaní v rozhraní ako Facebook a Instagram, Google Ads a Google Analytics. Spolupráca s mediálnymi domami, tvorba článkov a publikačná činnosť. Tvorba SEO Auditov. Evidencia dodávateľských faktúr a realizácia platieb. Jednoduché účtovníctvo.
2016 – 2018

Doplnkové aktivity a úspechy

Majsterka slovenskej republiky vo volejbale
Hrávala som 3 roky volejbal na profesionálnej úrovni, kde som behom krátkej doby postupila od žiackej ligy až ku kadetskej/ženskej ligy.
2013
Google Ads Fundamental Certification
2019
Google Ads Search Certification
2019
Google Analytics for Beginners
2019
Content Marketing a Inbound Marketing
2019
Innovation Club
Univerzitný klub v rámci praxe • Spolupráca so slovenskou dizajnérskou značkou a Nestlé Slovensko • Nestlé Slovensko: Vytvorenie analýzy trhu, cieľ – zvýšenie povedomia o značke Nestlé a jej aktivitách + vytvorenie nového plánu pre HR Nestlé • Dizajnérska značka: Vytvorenie analýzy trhu (PEST – LE, SWOT), vytváranie marketingových kampaní, reklama, zvyšovanie počtu zákazníkov
2017
Media Club
• Univerzitný klub v rámci praxe • Spolupráca s MediaCom • September – December : príprava propagačnej kampane pre Media club a jeho spoluprácu s MediaComom v rámci univerzitnej pôdy • Február – Máj: Analýza slovenského trhu pre značku Whiskas, analýza jej marketingovej komunikácie a návrhy na zlepšenie jej pôsobenia na zákazníkov
2016

Preferencie

1
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 5 dní


Ďalší dobrovoľníci