>

Dominika Michalkova

Dominika Michalkova
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Masmediálne štúdia, 2020

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

rodina
neziskové organizácie
armáda
novinár

Kľúčové slová o mne

market research
novinár

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Masmediálne štúdia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
2015 – 2020

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci