>

Dominika Matulová

Dominika Matulová
Administratívny pracovník @ IKEA Industry Slovakia
Trnavská Univerzita, Trnava, Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarnej výchovy
Trnava, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám príležitosti, ktoré by mi pomohli získať prax v oblasti vzdelávania.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

vzdelávanie

Viac o mne

Najviac ma zaujíma pedagogika, konkrétnejšie anglického jazyka. Nie je pre mňa iba študijným odborom, ale mojím hobby. Rada získavam nové informácie o inováciách vo vzdelávaní- momentálne upriamujem moju pozornosť na digitálne nástroje pre rozvoj slovnej zásoby v rámci učenia sa angličtiny.

Pre podieľanie sa na všetkom čo by som si želala by som potrebovala asi 48 hodinové dni. Zaujíma ma mimo pedagogiky výtvarné a hudobné umenie, písanie (čohokoľvek), čítanie, tanec a mnoho iných aktivít :D

Momentálne však študujem VŠ, brigádujem, aktívne sa zúčastňujem na činnostiach študentskej rady, pre ktorú mimo iného z času na čas píšem články na blog a som členkou výskumnej skupiny CALL na katedre anglického jazyka. V N-labe pôsobím ako ambasádorka skupiny Školstvo a Vzdelávanie a zapájam sa aj do iných záujmových skupín. Pre udržanie aspoň nejakej telesnej kondície som sa začala individuálne venovať tancu.

Po absolvovaní VŠ sa chcem stať učiteľkou, ktoré neodovzdá študentom len "nabiflené" poučky, ale cenné skúsenosti do života a motivuje ich venovať sa tomu, čo majú najradšej a čo má pridanú hodnotu pre svet.

Kľúčové slová o mne

inovácie
vzdelávanie
školstvo
učiteľstvo
pedagogika
psychológia
otvorenosť
zodpovednosť

Pracovné skúsenosti

Administratívny pracovník @ IKEA Industry Slovakia
Trnava
2020 - súčasnosť
Doučovateľka anglického jazyka @ doucma.sk
Trnava
2019 - 2020
Lektorka anglického jazyka @ VS English Solutions
Trnava
2019 - 2020
Pracovník turistického informačného centra @ Trnava Tourism
Trnava
2019 - 2020
Animátor voľného času @ HoplaLand
2017 - 2020
Au-Pair @ AuPairWorld
Oxford
2018 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarnej výchovy
Trnavská Univerzita, Trnava
2019 – súčasnosť
Stredoškolské
Gymnázium Angely Merici
Trnava
2016 – 2019

Doplnkové aktivity a úspechy

Ambasádorka záujmovej skupiny Školstvo a vzdelávanie v Nexteria-lab
Organizácia a facilitácia aktivít tematicky zameraných na školstvo a vzdelávanie.
2021
Členka Študentskej Rady Trnavskej Univerzity
Účasť na zasadnutiach ŠR a spolutvorba výstupov a aktivít pre študentov školy či univerzitu samotnú.
2020
Mentorka študentov
Mentoring žiakov prvého ročníka na Trnavskej Univerzite.
2020
Dobrovoľníčka v Pre-school
Výpomoc v pre-school v anglickej dedine Ettington.
2020

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci