>

Dominika Maldonado

Univerzita Mateja Bela, Fakulta práva , Banská Bystrica , Právo , 2014
Senec

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

právna pomoc, ľudské práva, azyl, utečenci, migrácia,
právo

Vzdelanie

Vysokoškolské
JUDr. , Právo
Univerzita Mateja Bela, Fakulta práva , Banská Bystrica
2014 – 2014
2020 – 2020

Preferencie

5 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci