>

Dominika Maďarová

Dominika Maďarová
PM development & Quality

Prečo som na GROWNi

Ahojte!

Milujem inovatívne riešenia a vytváranie hodnoty pre druhých. GROWNi je ideálna platforma na prepájanie sa s ľudmi, ktorí majú záujem tvoriť a prinášať nové produkty/služby na trh. Start-up scéna ako aj projektový manažment sú mi blízke, preto dokážem pomôcť pri rozbehnutí rôznorodých projektov. Každý problém sa dá riešiť. Teším sa na spoluprácu!

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

Projektový manažment
organizácia eventov
thinking creatively
systematickosť

Viac o mne

Vytváram úspešné projekty v oblasti organizácie eventov, rovnako ako v organizačných štruktúrach a work-flow procesov s tým súvisiacich. Získavam a manažujem partnershipy pre rozvoj ženskej komunity, ktorej cieľom je edukácia a kariérny rozvoj. Mám pro-zákznícke orentovanie, rada prichádzam s inováciami či nápadmi na zlepšenie užívateľskej skúsenosti. Ako PM pôsobím aj v kozmetickom priemysle, kde zastrešujem celý kavlitatívny a logistický proces vývoja a výroby kozmetických produktov pod private label.

Kľúčové slová o mne

vedenie projektov
tvorenie komunit
thinking creatively
strategy
systematickosť

Pracovné skúsenosti

PM development & Quality
Bratislava
Riadenie celého portfólia produktov a vytváranie nových: 1. Vediem proces vytvárania nových kozmetických produktov a detergentov 2. Zabezpečujem súlad s platnou legislatívou EÚ – kozmetické výrobky, detergenty, chemikálie 3. Zabezpečenujem dohodnutej kvality produktov v čase 4. Tvorím povinné texty na etikety - kontrola marketingového textu, tvorba EAN 5. Tvorba kozmetických tvrdení - etiketa, web, iné marketingové texty 6. Vybavovanie reklamácií - dodávateľské, zákaznícke, spotrebiteľské
2022 - súčasnosť

Preferencie


Ďalší dobrovoľníci