>

Dominika Kováčová

Dominika Kováčová
Levice, Nitriansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám zaujímavé dobrovoľnícke aktivity na leto, ktoré by mi dali nový pohľad na určité aspekty života a ktoré by vo mne naplnili túžbu pomáhať ľuďom a okoliu.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

vzdelávanie pre deti
vývoj vzdelávacích aktivít
vzdelávacie aktivity
tabory
špecifické potreby študentov
rómovia
sociálne služby

Viac o mne

Vo voľnom čase sa milujem venovať hudbe. Tomuto koníčku sa venujem už päť rokov a na zuške mám už ukončený jeden absolventský cyklus. Dlhodobo som bola rozhodnutá že pôjdem študovať na konzervatórium, avšak, keď som mala možnosť spoznať trošku bližšie štruktúru rómskych komunít a ľudí zo sociálne znevýhodnených prostredí počas minuloročnej stáže s mojou sestrou, uvedomila som si že mojou túžbou je pomáhať týmto ľudom. Držím sa slova že vzdelanie je kľúčom k úspechu, preto som sa potom neskôr prihlásila na pedagogickú sš v Leviciach. Chcem, aby bolo pre deti vzdelanie radosťou, a chcem počas dobrovoľníctva s ľudmi vytvárať priestor, do ktorého sa vždy radi vrátia.

Kľúčové slová o mne

vzdelávanie
dochvíľnosť
empatia
zodpovednosť
team player
spoľahlivosť
túžba pomáhať
zlepšenie školstva na slovensku
túžba zlepšovať sa

Vzdelanie

Stredoškolské
2020 – 2020

Preferencie

5 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci