>

Dominika Ella Fabianová

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava, Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy

Prečo som na GROWNi

Študentka tretieho ročníka v odbore Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

média
mediálna komunikácia
neziskové organizácie
tvorba contentu

Viac o mne

Popri štúdiu sa venujem politickej žurnalistike, kreatívnemu písaniu, fotografii, grafickému ale i módnemu dizajnu.

Kľúčové slová o mne

kreatívec
kreatívne myslenie
kreatívne písanie
fotografia
módne návrhy

Vzdelanie

Vysokoškolské
Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava
2019 – súčasnosť

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu

Ďalší dobrovoľníci