Diana Lenčéšová

Diana Lenčéšová

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

fotografia
copywriting
motivácia tímu
tvorba obsahu
kreatívne písanie
úprava fotografií

Kľúčové slová o mne

fotografia
produktová fotografia
úprava fotografií
humanitárna pomoc
ekológia
vzťahy
kreatívne písanie
flexibilita
zodpovednosť
učenlivosť
sebarozvoj
gastronómia
ochrana prírody
príroda
komunikácia

Doplnkové aktivity a úspechy

2020

Preferencie

2 hodín / denne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • jednorazovo
  • do 3 mesiacov
  • do 6 mesiacov
  • do 9 mesiacov
  • do 12 mesiacov
  • osobné stretnutia
  • na ďiaľku (online)