>

David Kálmán

David Kálmán
Interim manažér / Bussiness consultant / Mentor @ David Kalman
EDU Effective Business School, Praha, Executive management, 2023
Bratislava, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Viac ako 17 rokov pôsobím v oblasti vedenia organizácii, strategického riadenia, vyjednávania a implementácie strategických zmien. Mám za sebou workshopy, tréningy, mentoringy a prednášky pre viac ako 12 000 ľudí. Spolupracoval som s viac ako 60 významnými hráčmi na trhu a spoločne sa nám podarilo realizovať stratégie s výnimočnými výsledkami. V súčasnosti pôsobím ako interim manager v oblastiach vedenia organizácii, tvorby a implementácie firemnej stratégie a dosahovania cieľov. Mentorujem viacero úspešných podnikateľov, manažérov a študentov. Nechcete už vymýšľať koleso? Napíšte mi.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

stratégia
vedenie firmy
vedenie ľudí
team leadership
sales

Viac o mne

✔Interim manažment ✔ Vytváram a riadim Obchodné oddelenia ✔"Vyrobím" stratégiu a implementujem do firmy. ✔ Externé konzultácie pre manažment firmy. ✔ Vzdelávam obchodné tímy a TOP Manažment + zabezpečím implementáciu: - Vyjednávanie a budovanie dlhodobých vzťahov - Akvizičná stratégia a rozvoj na trhu - Strategický Leadership - Produktivita a efektivita

Kľúčové slová o mne

vyjednávanie
stratégia
sales
obchodné riadenie
team leadership

Pracovné skúsenosti

Interim manažér / Bussiness consultant / Mentor @ David Kalman
Slovakia
Viac ako 17 rokov pôsobím v oblasti vedenia organizácii, strategického riadenia, vyjednávania a implementácie strategických zmien. Mám za sebou workshopy, tréningy, mentoringy a prednášky pre viac ako 12 000 ľudí. Spolupracoval som s viac ako 60 významnými hráčmi na trhu. V súčasnosti pôsobím ako interim manager v oblastiach vedenia organizácii, tvorby a implementácie firemnej stratégie a dosahovania cieľov. Mentorujem viacero úspešných podnikateľov, manažérov a študentov.
2007 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
MBA, Executive management
EDU Effective Business School, Praha
2022 – 2023

Preferencie

4 hodín / mesačne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 48 hodín


Ďalší dobrovoľníci