Branislav Drabina

Majster odbornej výchovy @ Soš železničná
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre , Nitra , Učiteľstvo techniky , 2021
Stankovce

Prečo som na GROWNi

Chcem pomáhať ľudom, ktorí potrebujú pomoc.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

Pedagogická činnosť

Viac o mne

Mám ukončené plne pedagogické vzdelanie, pracujem ako pedagogický zamestnanec na strednej odbornej škole. Rád pomôžem tým, ktorí to potrebujú.

Kľúčové slová o mne

Dobročinnosť
týmová práca
Komunikatívnosť
Flexibilita
Pozitívny prístup
Technické zameranie

Pracovné skúsenosti

Majster odbornej výchovy @ Soš železničná
Košice
2017 - súčasnosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr , Učiteľstvo techniky
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre , Nitra
2019 – 2021
Stredoškolské
SOŠ železničná
Košice
2011 – 2015

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 2 hodín