>

Barbora Liptáková

Barbora  Liptáková
Košice , Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rada by som využila svoj voľný čas na sebarozvoj a taktiež prostredníctvom dobrovoľníctva pomohla zmysluplným projektom rásť. Growni je podľa mňa skvelé v rozmanitosti týchto príležitostí, a to je hlavným dôvodom toho, že som sa na túto platformu prihlásila.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

projektový manažment
marketing
web development

Viac o mne

Som študentkou obchodnej akadémie Watsonova 61 v Košiciach, bilingválny odbor. Ako svoje záujmy by som teda jednoznačne označila ekonomiku, financie, marketing, a taktiež jazyky. V odborných oblastiach zatiaľ nemám skúsenosti, keďže som stále na začiatku svojho štúdia, no rada by som ich nadobudla ešte pred jeho ukončením. Mojimi ďalšími záujmami sú participácia na rozvojových projektoch ako DOFE, v ktorom som absolvovala bronzovú úroveň a momentálne plním zlatú úroveň a ambasádorstvo, či Aj Ty v IT, kde som absolvovala kurz Projektového manažmentu a kurz Budovania digitálnych produktov, na ktorom som nadobudla zručnosti spojené s tvorbou webových stránok a mobilných aplikácií. S dobrovoľníctvom mám skúsenosti najmä v oblasti kultúry, konkrétne výpomoc vo verejných knižniciach a na filmovom festivale ART FILM FEST, a takisto aj s tvorbou kontentu na sociálnych sieťach pre start-up. Momentálne som okrem DOFE súčasťou aj rozvojového programu pre stredoškolákov DASATO Academy, kde som nadobudla skúsenosti s prácou pre dobrovoľnícky a verejný sektor, a momentálne nadobúdam skúsenosť aj s tvorbou projektu pre súkromný sektor. Rada by som svoje zručnosti, najmä z oblasti tvorby digitálnych produktov a tvorenia kontentu na sociálnych sieťach, ale takisto aj marketingu či PR, využila v práci či už pre verejný sektor, neziskovku alebo start-up. Budem veľmi vďačná za každú ponuku ktorá sa mi naskytne.🫶

Kľúčové slová o mne

vzdelávanie sa
tvorba contentu
marketing
budovanie webových stránok

Preferencie

1 hodín / týždenne
  • startupu
  • študentskému projektu
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci