>

Barbora Buttková

Učiteľ pre primárne vzdelávanie @ Základná škola
Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Predškolská a elementárna pedagogika , 2018
Senec, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

erg

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

škola
krízový manažment
leadership
školstvo
ministerstvo školstva
zdravé stravovanie
líderstvo
vedenie cez poznávanie seba
zdravie
wellness
cvičenie
pedagogika
komunikačné a organizačné schopnosti
analytické myslenie
zvládať prácu pod stresom
psychológia
rodičovstvo

Viac o mne

egr

Pracovné skúsenosti

Učiteľ pre primárne vzdelávanie @ Základná škola
Senec
Klasická práca učiteľa prvého stupňa prispôsobená osobnostnými preferenciami, samostatná trieda, triednictvo, 13 detí - prváčikovia, kreatívne motivačné a povzbudzujúce vyučovanie zamerané na sledovanie pokrokov detí a porovnávanie vedomostí a zručností, nehodnotené známkou, ale milými pečiatkami, budovanie triedneho kolektívu a opäť veľa veľa iného
2020 - súčasnosť
Učiteľ pre primárne vzdelávanie @ Základná škola
Pezinok
Klasická práca učiteľa prvého stupňa prispôsobená osobnostnými preferenciami, samostatná trieda, triednictvo, 25 detí, zážitkové aktivity, skupinové práce, priateľský vzťah s deťmi a rodičmi, hravé učenie, medzipredmetové učenie, podpora čitateľskej gramotnosti čítaním kníh vonku na deke, Hejného matematikovanie, budovanie triedneho kolektívu a veľa veľa iného
2018 - 2020
Lektor anglického jazyka @ Materská škola
Bratislava
Samostatné vedenie krúžku anglického jazyka v materskej škole, príprava vzdelávacích materiálov a aktivít, tvorba edukačných plánov, evalvácia žiakov, práca s učebnicou BUSY BEE
2017 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Predškolská a elementárna pedagogika
Trnavská univerzita v Trnave, Trnava
Štúdium zamerané na vyškolenie budúcich učiteľov v základných školách.
2016 – 2018
Bc., predškolská a elementárna pedagogika
Trnavská univerzita v Trnave, Trnava
2014 – 2016

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci