>

Annamária Kotočová

Annamária Kotočová
IT Architect support @ innogy Česká republika
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Forenzná a kriminalistická chémia, 2019
Ostrava, Banskobystrický kraj, Česká republika

Prečo som na GROWNi

.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

IT
marketing
web development

Viac o mne

.

Kľúčové slová o mne

chémia
IT
web dizajn
wordpress
webdizajn

Pracovné skúsenosti

IT Architect support @ innogy Česká republika
Ostrava
2023 - súčasnosť
IT Trainee @ innogy Česká republika
Ostrava
2022 - 2023

Vzdelanie

Vysokoškolské
Bc., Forenzná a kriminalistická chémia
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
2015 – 2019
Mgr., Aplikovaná chémia a forenzná prax
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Diplomová práca: Využitie nástrojov počítačového modelovania pri posudzovaní nebezpečnosti nových syntetických kanabinoidov
2019 – 2021
Stredoškolské
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Banská Bystrica
Matematické zameranie
2011 – 2015

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci