>

Anna Sviatková

Anna Sviatková
lektor angličtiny
Košice, Košický kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

HR
spravovanie sociálnych sietí
vzdelávacie workshopy
neformálne vzdelávanie
organizácia eventov

Viac o mne

Som v maturitnom ročníku na osemročnom gymnáziu v Košiciach, kde som aj členkou redakcie školského časopisu. Keďže ma bavia jazyky, píšem články ako v slovenčine, tak aj v angličtine, popri škole angličtinu aj doučujem. Aktívne sa zapájam do diania na škole a to hlavne v rámci športových súťaží, olympiád či organizácie školských aktivít. Pracujem na rôznych projektoch ako viceprezidentka Aliancie stredoškolákov. Pravidelne sa zúčastňujem webinárov organizácie YouthWatch ako členka siete Trendspotterov. Na stredných školách, hlavne v Košickom kraji, prezentujem workshopy o dezinformáciách v rámci OZ Krupica. Tento rok som študentkou DASATO Academy. Vo voľnom čase rada čítam, háčkujem alebo si zahrám volejbal.

Kľúčové slová o mne

dobrovoľníctvo
ľudské práva
vzdelávacie workshopy
team leader
časová flexibilita

Pracovné skúsenosti

lektor angličtiny
Košice
2023 - 2024

Vzdelanie

Stredoškolské
Gymnázium Trebišovská 12
Košice
2016 – súčasnosť

Doplnkové aktivity a úspechy

CAE certifikát
2022
DSD2 certifikát
2023
celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv
2023
krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti
kategória - Pedagogika, psychológia, sociológia téma - Autizmus u dievčat: čo spôsobuje pohlavný nepomer na autistickom spektre
2023
KompAkt
školenie Saplinq o.z. na tému queer aktivizmu, na konci ktorého som sama organizovala akciu v rámci queer komunity
2023
Street Law
právnický krúžok vedený študentmi košickej právnickej fakulty ako neformálna príprava/motivácia na štúdium práva
2023
Aliancia stredošlokákov
viceprezidentka pre vonkajšie záležitosti, International Officer pre OBESSU, vedúca pracovných skupín zameraných na neformálne vzdelávanie, koordinátor kampaní pred voľbami, research, HR, PR, príprava a realizácia workshopov pre rovesníkov
2023

Preferencie

3 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci