>

Anna Semková

Anna Semková
Universiteit Leiden, Leiden, International Bachelor in Psychology, 2020
Leiden, Bratislavský kraj, Holandsko

Prečo som na GROWNi

V súčasnosti som študentkou bakalárskeho programu International Bachelor in Psychology na Leiden University v Holandsku.

V Portáli školskej psychológie soma sa od roku 2021 venovala písaniu článkov, blogov, príprave príspevkov a grafík na sociálne siete a ďalšími pomocnými činnosťami. Rovnako som sa týmto aktivitám venovala aj v blogu o mentálnom zdraví Čo oči nevidia. Bola som šéfredaktorkou stredoškolského časopisu GrössLink od roku 2020 do roku 2023. S prozaickou, poetickou aj publicistickou tvrobou som sa zúčastnila a bola ocenená v mnohých súťažiach.

Venovala som sa projektom v oblasti psychológie, s projektom o osamelosti mladých ľudí som sa v roku 2019 zúčastnila aj prehliadky na Festivale vedy a techniky organizovaného Amavetom. S prácami "Miera osamelosti mladých ľudí vo vzťahu k vybraným faktorom" a "Výskyt stresu, strachu a úzkosti zo školy u študentov Gymnázia na Grösslingovej ul. v Bratislave" som sa v rokoch 2021 a 2022 zúčastnila Stredoškolskej odbornej činnosti.

Úspešne som absolvovala školenie animačného programu Zvedaví vedci organizovaného Amavetom a takisto mám skúsenosti ako animátorka v detskom tábore.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

psychológia
duševné zdravie
práca s deťmi
práca s mládežou
práca s textom

Viac o mne

študentka psychológie so záľubou v písaní prózy, poézie aj publicistiky, kreslení, a fotení

Kľúčové slová o mne

psychológia
duševné zdravie
kreatívne písanie
žurnalistika
práca s deťmi
umenie
storytelling

Vzdelanie

Vysokoškolské
BSc, International Bachelor in Psychology
Universiteit Leiden, Leiden
2023 – 2020
Stredoškolské
Gymnázium Grösslingová 18
Bratislava
Trieda osemročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním matematiky.
2015 – 2023

Doplnkové aktivity a úspechy

Činnosť v projekte Portál školskej psychológie
Písanie článkov, tvorba grafík pre sociálne siete a ďalšia tvorivá a výpomocná činnosť spojená s projektom Portál školskej psychológie.
2021
Tvorba článkov a príspevkov na sociálne siete pre blog Čo oči nevidia
Písanie článkov a tvorba príspevkov a grafík na sociálne siete pre blog Čo oči nevidia na tému duševného zdravia.
2021
Dobrovoľnícka činnosť v rámci Letnej školy Teach for Slovakia
Plánovanie a realizácia krúžku Kreatívne písanie pre 15člennú skupinu žiakov vo veku od 10 do 15 rokov. Na krúžku sa deti venovali básňam, kratším prózam a tiež tomu, ako a kde nachádzať nápady na písanie.
2021
Festival vedy a techniky Amavet
S prácou Osamelosť mladých ľudí vo vzťahu s rôznymi faktormi som skončila medzi najúspešnejšími v krajskom kole a postúpila som na celoštátnu prehliadku.
2019
Stredoškolská odborná činnosť
S prácou Miera osamelosti mladých ľudí vo vzťahu k vybraným faktorom som sa umiestnila na prvom mieste v krajskom kole a zúčastnila som sa celoštátnej prehliadky v roku 2021. S prácou Výskyt stresu, strachu a úzkosti zo školy u študentov Gymnázia na Grösslingovej ul. v Bratislave som sa v roku 2022 dostala do krajského kola.
2022
Štúrovo pero
Za školský časopis GrössLink som získala Cenu kníhkupectva Martinus za "výborné celostranové recenzie na knihu Silvestra Lavríka Nedeľné šachy s Tisom a Jozefa Kariku Trhlina".
2018
Školenie animačného programu
Získala som osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností v oblasti práce s mládežou.
2020
Medziriadky
Na literárnej súťaži Medziriadky som získala Cenu divadla Pôtoň v roku 2020, tiež sa mi podarilo uspieť v kategóriách poézie a prózy tejto súťaže aj v rokoch 2019 (1. miesto próza, 2. miesto poézia) a 2018 (1. miesto v poézii aj próze).
2020
Literárny Kežmarok
Na literárnej súťaži Literárny Kežmarok som sa v roku 2020 umiestnila na 2. mieste v kategórii próza, v roku 2019 na 2. mieste v poézii a 1. mieste v próze, v roku 2018 na 1. mieste v poézii aj próze a v rokoch 2017 a 2016 sa mi podarilo získať 1. miesto a čestné uznaie v próze.
2020
Literárny Zvolen
Podarilo sa mi umiestniť v striebornom pásme v kategórii próza a získať Cenu Primátorky mesta Zvolen.
2019
Festival TVOR•BA
Prezentovala som svoju literárnu tvorbu na čítaní na festivale neprofesionálneho umenia TVOR•BA.
2019
V krajine remesiel
Získala som uznania v sútaži za svoju drotársku tvorbu a moja práca bola vystavená na výstave V krajine remesiel v galériách ÚĽUVu.
2019

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 5 dní


Ďalší dobrovoľníci