>

Anna Semková

Anna Semková
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Zaujímam sa o psychológiu a duševné zdravie, snažím sa v týchto oboroch aj vzdelávať a získavať informácie. Robila som i nejaké projekty v tejto oblasti, naposledy som sa v projekte venovala osamelosti mladých ľudí. S týmto projektom som sa v roku 2019 zúčastnila aj prehliadky na Festivale vedy a techniky organizovaného Amavetom. S prácou na rovnakú tému s doplnenými údajmi (Miera osamelosti mladých ľudí vo vzťahu k vybraným faktorom) som sa v roku 2021 zúčastnila na Stredoškolskej odbornej činnosti, kde som vyhrala v krajskom kole a následne sa zúčastnila celoštátnej prehliadky SOČ. Vo voľnom čase sa venujem aj písaniu prózy a poézie, v súčasnosti som šéfredaktorkou nášho školského časopisu GrössLink. Úspešne som absolvovala školenie animačného programu Zvedaví vedci organizovaného Amavetom a takisto mám skúsenosti ako animátorka v detskom tábore. Chcela by som sa zúčastniť projektov týkajúcich sa psychológie a duševného zdravia, alebo práce s deťmi, kde by som mohla získať nové skúsenosti z týchto oblastí, ako aj byť pre projekty prínosom a pomocou.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

psychológia
duševné zdravie
práca s deťmi
práca s mládežou
práca s textom

Viac o mne

Navštevujem septimu na osemročnom gymnáziu. Baví ma psychológia, písanie - najčastejšie poviedok, básní či článkov, kreslenie, fotenie a drôtovanie. Mám rada umenie, príbehy a v budúcnosti by som rada študovala psychológiu.

Kľúčové slová o mne

chuť pomáhať
psychológia
duševné zdravie
kreatívne písanie
žurnalistika
práca s deťmi
umenie

Vzdelanie

Stredoškolské
Gymnázium Grösslingová 18
Bratislava
Navštevujem triedu osemročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním matematiky.
2015 – súčasnosť

Doplnkové aktivity a úspechy

Festival vedy a techniky Amavet
S prácou Osamelosť mladých ľudí vo vzťahu s rôznymi faktormi som skončila medzi najúspešnejšími v krajskom kole a postúpila som na celoštátnu prehliadku.
2019
Stredoškolská odborná činnosť
S prácou Miera osamelosti mladých ľudí vo vzťahu k vybraným faktorom som sa umiestnila na prvom mieste v krajskom kole a zúčastnila som sa celoštátnej prehliadky.
2021
Štúrovo pero
Za školský časopis GrössLink som získala Cenu kníhkupectva Martinus za "výborné celostranové recenzie na knihu Silvestra Lavríka Nedeľné šachy s Tisom a Jozefa Kariku Trhlina".
2018
Školenie animačného programu
Získala som osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činností v oblasti práce s mládežou.
2020
Medziriadky
Na literárnej súťaži Medziriadky som získala Cenu divadla Pôtoň v roku 2020, tiež sa mi podarilo uspieť v kategóriách poézie a prózy tejto súťaže aj v rokoch 2019 (1. miesto próza, 2. miesto poézia) a 2018 (1. miesto v poézii aj próze).
2020
Literárny Kežmarok
Na literárnej súťaži Literárny Kežmarok som sa v roku 2020 umiestnila na 2. mieste v kategórii próza, v roku 2019 na 2. mieste v poézii a 1. mieste v próze, v roku 2018 na 1. mieste v poézii aj próze a v rokoch 2017 a 2016 sa mi podarilo získať 1. miesto a čestné uznaie v próze.
2020
Literárny Zvolen
Podarilo sa mi umiestniť v striebornom pásme v kategórii próza a získať Cenu Primátorky mesta Zvolen.
2019
Festival TVOR•BA
Prezentovala som svoju literárnu tvorbu na čítaní na festivale neprofesionálneho umenia TVOR•BA.
2019
V krajine remesiel
Získala som uznania v sútaži za svoju drotársku tvorbu a moja práca bola vystavená na výstave V krajine remesiel v galériách ÚĽUVu.
2019

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)