>

Andrej Oravec

Andrej Oravec
Intern / školská prax @ Televízia JOJ
Univerzita Tomáše Bati - Fakulta aplikované informatiky , Zlín, Inteligentní systémy s roboty, 2023
Holíč, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám možnosť kde rozvíjať svoje foto a video schopnosti, kde sa priučiť marketingu a práci so sociálnymi sieťami.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

fotografické skills
fotografia
video tvorba
strih videa
3d modelovanie
marketing pre sociálne siete
sociálne médiá
adobe photoshop
tvorba videí
fotograf
produktová fotografia

Viac o mne

Som 20 ročný študent UTB FAI v Zlíne. Niekoľko rokov sa venujem fotografii a strihu videa. Chcel by som sa rozvíjať a nahliadnuť do sveta sociálnych sietí a marketingu. Počas tejto covid doby som sa začal venovať aj 3D modelovaniu :)

Kľúčové slová o mne

video tvorba
fotografia
marketing na sociálnych sieťach
social media
IT
ux
grafický dizajn
podnikanie
social media
marketing

Pracovné skúsenosti

Intern / školská prax @ Televízia JOJ
Bratislava
Asistencia pri natáčaní, presúvanie techniky, rekvizít, catering, kancelárska práca
2021 - 2022
intern / školská prax @ EHS s.r.o.
Skalica
inštalácie LAN siete, konfigurácia IPTV, diagnostika a oprava LAN sietí, inštalácia optických vlákien...
2020 - 2021
intern / školská prax @ Dell Slovakia
Bratislava
data scrubbing
2019 - 2019

Vzdelanie

Vysokoškolské
Inteligentní systémy s roboty
Univerzita Tomáše Bati - Fakulta aplikované informatiky , Zlín
https://fai.utb.cz
2022 – 2023
marketingová komunikácia
UCM FMK, Trnava
https://fmk.sk
2023 – súčasnosť
Stredoškolské
Stredná odborná škola Informačných Technilógií
Bratislava
https://www.sositba.sk
2018 – 2022

Doplnkové aktivity a úspechy

ButterFly Effect - junior UX designer
2018

Preferencie

5 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 5 dní


Ďalší dobrovoľníci