>

Andrej Germič

Frontend developer @ Seznam.cz
Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som webový vývojár zameraný hlavne na oblasť front-endu. Hľadám zaujímavé projekty a spolupráce, pri ktorých by som sa mohol podeliť o svoje skúsenosti a naučiť niečo nové.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

nová webová stránka
website
javascript
html
css
javascript
react.js
mobile application
react native
node.js
frontend
backend
web development

Viac o mne

Od detstva som sa venoval rôznym oblastiam v rámci IT. Od konfigurácie herných serverov, cez grafiku, animácie, 3D dizajn až po vývoj webu.

S vývojom webu som začal v roku 2019, pri čom som absolvoval niekoľko online kurzov a pracoval na viacerých menších projektoch. Moja profesionálna kariéra začala v roku 2021, keď som nastúpil na pozíciu JavaScript vývojára v ModernTV s.r.o. v Brne.

Zameriavam sa hlavne na tvorbu front-endu, pričom pri väčšine projektov som využíval framework React.js. Takisto som pracoval na niekoľkých aplikáciach s klient-server architektúrou, takže mám znalosti aj v oblasti back-endu v Node.js a databázových systémov PostgreSQL a Mongo. Okrem toho sa dokážem zorientovať aj v jazyku Python a mám menšie skúsenosti s vývojom mobilných aplikácii v React Native.

Mám rád výzvy a spoznávanie nových technológii. Rád sa podieľam na vývoji zmysluplných projektov, pri ktorých vidím výsledok svojej práce.

Kľúčové slová o mne

výzva
vzdelávanie
inovatívnosť
vývoj

Pracovné skúsenosti

Frontend developer @ Seznam.cz
Brno
2022 - súčasnosť
Frontend developer @ ModernTV s.r.o.
Brno
2021 - 2022

Vzdelanie

Stredoškolské
Gymnázium Jána Baltazára Magina
Vrbové
2014 – 2019

Preferencie

30 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci