>

Andrea Šoporová Chochoľáková

Interný doktorand @ Univerzita Konštantína Filozofa
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Učiteľstvo výtvarného umenia a techniky, 2021
Nitra, Nitriansky kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadam možnosti pre osobný rozvoj a pomoc druhým v témach, ktoré ma zaujímajú.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

popularizácia vedy a techniky

Viac o mne

Som vyštudovaná učiteľka výtvarného umenia a techniky, počas učenia na ZŠ ma veľmi mrzelo ako sa vníma postavenie premetu Technika, ktorý je naozaj komplexný a potrebný pre rozvoj žiakov. Momenátlne som internou doktorandkou na UKF V Nitre.

Kľúčové slová o mne

pomoc
steam
vzdelávanie

Pracovné skúsenosti

Interný doktorand @ Univerzita Konštantína Filozofa
Nitra
Odbor: Didaktika technických predmetov Téma: Rozvoj kritiského a kreatívneho myslenia v kontexte STEAM
2022 - súčasnosť
Učiteľka @ ZŠ s MŠ J. Murgaša
Šaľa
2021 - 2022
Lektor @ Castellum, n.o.
Nitra
lektor od 2019 - múzejný pedagóg manažér malej skupiny brigádnikov, podieľanie sa na organizovaní a dohľade nad kultúrnym programom, spravovanie sociálnych sieti organizovanie DOD 2020 a 2021
2017 - 2021
Lektor @ Cyprián, n.o.
Červený Kláštor
2013 - 2016

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Učiteľstvo výtvarného umenia a techniky
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
2018 – 2021
učiteľstvo matematiky a výtvarného umenia
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
2015 – 2018
Stredoškolské
Gymnázium Kukučínova
Poprad
2011 – 2015

Preferencie

2
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do 5 hodín


Ďalší dobrovoľníci