>

Alexandra Škorupová

Alexandra Škorupová
Ekonomická univerzita , Filológia - cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia , 2022
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Som na GROWNi, pretože chcem priložiť ruku k dielu pri zlepšovaní našej krajiny.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

preklad
tvorivé písanie
časopis
vzdelávanie

Viac o mne

Som nadšenec pre jazyky, literatúru, vzdelávanie a psychológiu. Popri štúdiu na vysokej škole som sa venovala vyučovaniu jazykov, neskôr starostlivosti o dcéru a prekladanie a posudzovanie kníh pre deti a mládež. Už od začiatku strednej školy som mala rôzne brigády - od práce v kaviarni až po animátorku v letných táboroch. Som aktívny človek a mám rada, keď môžem čas (či už ten pracovný alebo osobný) tráviť rozmanitými aktivitami. Skoro desať rokov som sa venovala tancovaniu Huly - havajského tanca a v súčasnosti vo voľnom čase rada cvičím a čítam buď fantasy, alebo populárno-náučné knihy.

Kľúčové slová o mne

vzdelávanie
vzťahy a komunikácia
jazyky
literatúra
prekladanie
chuť pomáhať
učenlivosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Filológia - cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
Ekonomická univerzita
2017 – 2022
Stredoškolské
Gymnázium Ladislava Sáru
2011 – 2016

Preferencie

3 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
  • osobné stretnutia
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci