>

Alexandra Maximova

Alexandra Maximova
Dizajnér @ Basurama
Linnaeus University, Växjö, Švédsko, Design + Change
Košický kraj, ŠVÉDSKO

Prečo som na GROWNi

Amatér usilujúci o stelesnenie etymologickej podstaty slova - ten, kto miluje. Nielen architektúru, ale všetko, čo vo mne vyvoláva zvedavosť.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

urbanizmus
udržanie bývania
udržateľný mestský rozvoj

Viac o mne

Po bakalárskom štúdiu, ukončenom v odbore architektúra, sa mi naskytla príležitosť rozšíriť si svoje obzory na pracovnej stáži v kolektíve Basurama v Madride. Táto skúsenosť ma utvrdila v mojom pohľade na "odpady" a prehĺbila vo mne chuť s nimi experimentovať. Súčasťou tejto skúsenosti bola aj práca s mládežou, ktorým sme aj vďaka "odpadom" dali hlas na pretvorenie si svojho prostredia podľa ich predstáv a túžob. Robiť architektúru predstavuje mnoho možností, ktoré ma neprestávajú fascinovať. Nevnímam sa ako architekt, či dizajnér, či iný odborník, ale ako amatér, ktorý môže sprostredkovať pohľady, prístupy a úvahy. V súčasnosti svoje poznatky prehlbujem a experimentujem na magisterskom štúdiu vo Švédsku v odbore zameranom na zmenu v dizajne, ale aj mimo neho.

Kľúčové slová o mne

urbanizmus
udržanie bývania
udržateľný mestský rozvoj
z odpadu
dizajn
ľudia bez domova
umelecké remeslá
permakultúra
erasmus+
volunteering
vzdelanie
ekodedina
prírodné staviteľstvo
materiály

Pracovné skúsenosti

Dizajnér @ Basurama
Madrid
2022 - 2023
Pracovník s mládežou @ Frigo, Loďka nádeje a i.
Košice
2014 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
MFA, Design + Change
Linnaeus University, Växjö, Švédsko
2023 – súčasnosť
Bc., Architektúra a urbanizmus
Vysoké učení technické v Brně, Brno
2018 – 2022

Preferencie

15 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci