>

Alena Smiešková

Alena Smiešková
Blogger, Social Media Manager @ Puro Creative, s.r.o.
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Editorstvo a vydavateľská prax, 2019
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rada hľadám súvislosti a príčiny, ktoré sa za nejakým problémom skrývajú a snažím sa pochopiť informácie v čo najširších súvislostiach. Myslím, že tieto vlastnosti a tiež moja zvedavosť a túžba po vedomostiach môžu byť prínosom pri tvorbe článkov a v prinášaní zmysluplného obsahu v akejkoľvek oblasti.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

tvorba článkov
tvorivé písanie
tvorba obsahu

Viac o mne

Okrem ostatných pracovných skúseností som nadobudla aj ďalšiu, nielen pracovnú - stala som sa mamou a rovnako ako počas materskej dovolenky, tak i po nej si uvedomujem dôležitosť obohacovania sa o nové poznatky získané praxou. Mám skúsenosť s písaním blogov v reklamnej oblasti, som však otvorená diverzite a rada pomôžem v akýchkoľvek projektoch, ktoré majú zmysel.

Kľúčové slová o mne

sebarozvoj
vzdelávanie
mindfulness

Pracovné skúsenosti

Blogger, Social Media Manager @ Puro Creative, s.r.o.
Bratislava
Písanie blogov a manažment sociánych sietí.
2021 - 2022
Operátor Call Centra @ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislava
2014 - 2019
Korektor @ Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Bratislava
Jazyková a štylistická korektúra textov v slovenskom jazyku.
2017 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Editorstvo a vydavateľská prax
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
2015 – 2019
Mgr., Estetika
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
2012 – 2014
Bc., Sochárstvo
Akadémia umení , Banská Bystrica
2008 – 2012
Stredoškolské
Škola úžitkového výtvarníctva
Ružomberok
Textilné výtvarníctvo
2003 – 2007

Preferencie

2 hodín / týždenne
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci