>

ADEL Slovakia

ADEL Slovakia
Bratislava, Slovensko

Prečo som na GROWNi

ponúkať nové dobrovoľnícke alebo pracovné príležitosti pre mladých

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

vzdelanie

Viac o mne

Organizujeme rôznorodé medzinárodné projekty, školenia, mládežnícke výmeny, športové či kultúrne podujatia, realizujeme prieskumy a analýzy a spolupracujeme s inštitúciami z rôznych kútov sveta.

Témy našich projektov a aktivít sú rôzne – napr.  podpora športu a zdravého životného štýlu, ochrana životného prostredia, podnikateľské vzdelávanie, aktívna participácia a pod.)

Naše aktivity:

– medzinárodné školenia, mládežnícke výmeny, konferencie na Slovensku a v zahraničí;
– lokálne vzdelávacie, kultúrne a športové podujatia, workshopy, diskusie;
– dobrovoľnícke programy a stáže;
– informačné a osvetové kampane, súťaže, rozhovory;
– výskumy a prieskumy;
– tvorba publikácií, manuálov a audiovizuálnych produktov.

Sídlime v Bratislave, ale organizujeme aktivity a podujatia v rôznych regiónoch Slovenska.

Všetky naše projekty a aktivity sú založené na prístupoch neformálneho vzdelávania, zážitkového a interkultúrneho vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívnej participácie.

Kľúčové slová o mne

vzdelávanie
životné prostredie
šport
sebarozvoj

Preferencie


Ďalší dobrovoľníci