>

Adam Urban

Adam Urban
Partnership Builder @ GROWNi
University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland, Psychology
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám stáž alebo príležitosť, v ktorej by som dostal priestor na sebarozvoj a taktiež usmernenie a pomoc od skúsenejšieho kolektívu. Na oplátku ponúkam plnú nasadenosť, snahu a perspektívu mladého rozhľadeného študenta.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
reklama
udržateľnosť
fundraising
problem solving
social media
real estate
psychológia
mládežnícke projekty
start-up
všetko

Viac o mne

.

Kľúčové slová o mne

cieľavedomosť
podnikavosť
vzdelanie
kreativita
zábava
tímová spolupráca
pomoc
kreatívne riešenie
kritické myslenie

Pracovné skúsenosti

Partnership Builder @ GROWNi
Bratislava
2023 - súčasnosť
customer fulfillment @ Ikea
Bratislava
príprava, kontrola a odosielanie objednávok
2020 - 2022
marketing intern @ 365.bank
Bratislava
manažment sociálnych sietí; organizovanie eventov; vyberanie reklamných predmetov; zákaznícka podpora; testovanie aplikácie
2018 - 2020
animátor @ Florbalová superdávka
Bratislava
- vedúci športového tábora pre deti od 5 do 16 rokov - vytváranie programu, dozeranie na deti
2014 - 2018
brigáda @ Panta Rhei
Bratislava
vybavovanie objednávok z e-shopu (balenie,...)
2017 - 2018
archivár/kuriér @ VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko
Bratislava
práca v archíve + doručovanie dokumentov, archivovanie
2018 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Master of Arts, Psychology
University of Aberdeen, Aberdeen, Scotland
psychology + 2 years enhanced study Spanish/German
2020 – súčasnosť
-, Európske štúdiá
Univerzita Komenského, Bratislava
+ jeden semester erazmus v Írsku - political sciences
2020 – 2021
Stredoškolské
Evanjelické lýceum - bilingválne gymnázium
Bratislava
+ rok strávený v Štokholme na výmennom pobyte v škole so zameraním na psychológiu a kriminológiu
2015 – 2020

Doplnkové aktivity a úspechy

Helsinský výbor pre ľudské práva - diplom
Letná škola demokracie, na ktorej som sa viackrát zúčastnil.
2018
Junior Achievement Slovakia
- seminár z aplikovanej ekonómie - 4.-5. ročník strednej školy - prezident školskej firmy (vedenie firmy, komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi)
2017

Preferencie

40 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní


Ďalší dobrovoľníci