Paulína Vörösmartyová

Paulína Vörösmartyová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Marketingová komunikácia, 2020
Trnava, Trnavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Hľadám skúsenosti všetkého druhu, ktoré mi pomôžu rozvíjať svoj potenciál v odvetí marketingu a grafického dizajnu. Hľadám nové výzvy a príležitosti na realizovanie svojich ambícií v odbore, ktorý ma hlavne baví a interesuje. Svoj prehľad som získala a stále získavam štúdiom týchto oblastí.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
marketingová komunikácia
grafický redizajn
grafik

Viac o mne

Kto som?

Volám sa Paulína Vörösmartyová a mám 19 rokov. Pochádzam z Levíc, ale momentálne študujem v Trnave.

 • kreatívne myslenie a tvorivosť

 • samostatnosť

 • zodpovednosť a proaktívny prístup

 • ambicióznosť

Moje vzdelanie a úspechy

V roku 2021 som úspešne zmaturovala s výučným listom v odbore grafik digitálny médií na Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici.

Popri škole som dosiahla niekoľko úspechov:

 • 1. miesto v medzinárodnej súťaži Máš umelecké črevo?, ocenenie od SNG v Bratislave

 • Junior Internet, Certifikát od Asociácie pre mládež, vedu a techniku

Momentálne študujem v 1. ročníku bakalárskeho štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
FMK, odbor marketingová komunikácia.

Moje plány

Popri štúdiu na vysokej škole si prajem hneď od začiatku nazbierať okrem teoretických vedomostí aj tie praktické. Mojim plánom je čo najviac sa angažovať v sfére grafiky a marketingu, venovať tomu svoj čas a energiu, a využiť to čo už viem. Som nadšená z možnosti učiť sa nové veci, zoznámiť sa s novými ľuďmi a stať sa súčasťou niečoho väčšieho.

Kľúčové slová o mne

marketing
marketingová komunikácia
grafik
grafický dizajn
studium marketingu
študenka
vysoká škola
kreatívne myslenie
samostatnosť
komunikačné schopnosti
ambicióznosť

Vzdelanie

Vysokoškolské
Marketingová komunikácia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
2021 – 2020
Stredoškolské
Stredná odborná škola informačných technológií
Banská Bystrica
Odbor grafik digitálnych médií
2017 – 2021

Preferencie

5 hodín / týždenne
 • neziskovke, škole
 • verejnej inštitúcii
 • startupu
 • študentskému projektu
 • jednorazovo
 • do 3 mesiacov
 • do 6 mesiacov
 • do 9 mesiacov
 • do 12 mesiacov
 • na ďiaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 hodín