Gabika Zárubová

Ekonomická univerzita, Bratislava, Ľudské zdroje a sociálny manažment, 2020
Slovensko

Prečo som na GROWNi

l

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

marketing
vzdelávanie
organizácia podujatí

Viac o mne

l

Kľúčové slová o mne

online marketing
sociálne siete
vzdelávanie
knihy
dobrovoľníctvo
personálny manažment
komunikácia
feedback
ľudské zdroje a ich riadenie
organizácia podujatí

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ľudské zdroje a sociálny manažment
Ekonomická univerzita, Bratislava
2021 – 2020
Masmediálna komunikácia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
2021 – 2020
Stredoškolské
Obchodná akadémia
Trnava
bilingválne štúdium (nemecké-slovenské)
2016 – 2021

Preferencie

10 hodín / mesačne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • jednorazovo
  • do 3 mesiacov
  • do 6 mesiacov
  • osobné stretnutia
  • na ďiaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 2 dní