Roman Ujbányai

znalostný manažér @ VÚB
Prírodovedecká fakulta Univerzity komenského, Bratislava, matematika-geografia, 2013
Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Ponúkam svoje skúsenosti s plánovaním, prácou s informáciami, zavádzaním zmien do organizácie, optimalizáciou procesov a pod. Viem dobre spájať poznatky, ktoré na prvý pohľad nesúvisia a teda si vytvoriť nadhľad nad situáciou. Okrem toho hľadám príležitosti pre čiastočnú zmenu smerovania svojej kariéry, smerom do firemnej kultúry, ktorá mi viac sadne. :)

Oblasti, s ktorými vám ako dobrovoľník pomôžem

riadenie znalostí
firemná kultúra
stratégia
procesný manažment
informatizácia
projektový manažment

Viac o mne

V práci aj živote som rád, keď po mne zostane nejaký pozitívny výsledok. Mám rád vymýšľanie a rozbiehanie dobrých nápadov (mojich aj cudzích) a viem v nich ťahať aj ostatných. Rád pri tom prekonávam problémové situácie, ale rutina ma nudí. A čo mám v práci najradšej je vymýšľanie a implementácia koncepcií, strategické plánovanie mi ide dobre takmer bez ohľadu na aktivitu. :)

Kľúčové slová o mne

knowledge management
strategické myslenie
kreativita

Pracovné skúsenosti

znalostný manažér @ VÚB
Bratislava
Do firmy som priniesol tému knowledge managementu a vybudoval tam tím. Mám na starosti strategické plánovanie, produktové vlastníctvo informačného portálu a vedenie projektových aktivít.
2015 - 2021

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., matematika-geografia
Prírodovedecká fakulta Univerzity komenského, Bratislava
študijné pobyty v UK a Poľsku oba stupne skončené s vyznamenaním
2007 – 2013
Stredoškolské
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Bratislava
gymnázium
1998 – 2006

Doplnkové aktivity a úspechy

príspevok na European Conference on Knowledge Management
Napísal a predniesol som príspevok sumarizujúci moje predošlé 3 pracovné roky, konkrétne systém na tagovanie vnútrofiremných informácií.
2020

Preferencie

3 hodín / týždenne
 • neziskovke, škole
 • verejnej inštitúcii
 • startupu
 • študentskému projektu
 • jednorazovo
 • do 3 mesiacov
 • do 6 mesiacov
 • do 9 mesiacov
 • do 12 mesiacov
 • osobné stretnutia
 • na ďiaľku (online)
Nahlásiť používateľa