Ján Slimák

Manažér programovania fondov EÚ a národný expert v programovom výbore European Innovation Council @ Ministerstvo hospodárstva SR
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava, Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy, 2015
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rád by som popri svojom "dennom" zamestnaní pracoval na niečom prospešnom pre spoločnosť, napríklad pre neziskovú organizáciu alebo spoločnosť pomáhajúcu rozvíjať demokraciu, ľudské práva a práva menšín, občiansku spoločnosť, inovatívnosť alebo akýmkoľvek spôsobom podporujúcu proeurópske hodnoty.

Odmena nehrá kľúčovú rolu, dôležitý je hodnotový súlad, prínos pre cieľovú skupinu a možnosť uplatniť a ďalej rozvíjať moje doterajšie skúsenosti v oblasti projektového riadenia, inovácií a design-thinkingu, organizácie podujatí alebo fotografie a grafických úprav. Časovo som flexibilný, aj keď určite som viac dostupný v poobedných/večerných hodinách a cez víkendy.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

projektový manažment
organizácia podujatí
inovácie
design thinking
fotografické skills
optimalizácia procesov a procesný management
copywriting

Viac o mne

Zaujímam sa o dianie na Slovensku aj v Európe, citlivo vnímam dodržiavanie ľudských práv aj spoločenských pravidiel a zákonov ako takých, a som veľký fanúšik dobre fungujúceho štátu a administratívneho systému (tu je pred nami ešte dlhá cesta :). Ročný kurz design-based innovation aj práca vo verejnej správe ma naučila pozerať sa na služby a procesy z pohľadu ich používateľa, pýtať sa, prečo sú veci tak ako sú a ako ich môžeme zlepšiť alebo zjednodušiť.

Vo voľnom čase rád fotografujem, cestujem, a ochutnávam nové jedlá.

Niečo viac o mne a o mojej fotografickej záľube sa môžete dozvedieť na mojom LinkedIn (linkedin.com/in/slimak) alebo verejnom Instagrame (@photoslimak).

Rozprávam plynule anglicky (C2) a lámavo by som sa mal vedieť dohovoriť aj vo francúzštine a nemčine (B1). Sjkúsenosti mám aj s manažmentom sociálnych sietí a jednoduchou grafickou prácou v Adobe Photoshop a Adobe Lightroom.

Kľúčové slová o mne

inovácie
analytické myslenie
chuť zlepšovať svet
chuť zlepšovať sa
projektové riadenie
design thinking
fotografia

Pracovné skúsenosti

Manažér programovania fondov EÚ a národný expert v programovom výbore European Innovation Council @ Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
Strategická príprava programového obdobia 2021-2027. Expert ministerstva v programovom výbore European Innovation Council. Implementácia projektu Horizont 2020.
2021 - súčasnosť
Manažér projektov Horizont 2020 @ Hlavné mesto SR Bratislava
Bratislava
Projektový manažment troch výskumno-inovačných projektov financovaných z výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020.
2019 - súčasnosť
Innovation Officer @ Hlavné mesto SR Bratislava
Bratislava
Útvar Chief Innovation Officer hlavného mesta SR Bratislavy. Analýza verejných politík, budovanie partnerstiev, organizácia podujatí, zbieranie podkladov pre prípravu inovačnej stratégie hlavného mesta. Budovanie útvaru pre inovácie a jeho začlenenie do štruktúr Magistrátu.
2018 - 2020
Referent zahraničných vzťahov a protokolu @ Hlavné mesto SR Bratislava
Bratislava
2016 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy
Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava
2013 – 2015
Výmenný pobyt, 1 semester, Medzinárodné vzťahy
Central European University, Budapešť
2014 – 2014
Výmenný pobyt, 1 semester, Medzinárodné vzťahy
Fakulta sociálnych vied, Univerzita v Ľubľane, Ľubľana
2015 – 2015

Doplnkové aktivity a úspechy

Bloomberg Harvard City Leadership Initiative
Vzdelávací program Bloomberg Philanthropies, Harvard Business School a Harvard Kennedy School zameraný na podporu a rozvoj Design-Based Innovation vo verejnej správe. Zároveň projektový manažér tímu Bratislavy v programe.
2020
Urban Future Global Conference Young Leader
Reprezentácia hl. mesta v špeciálnom programe pre vybraných uchádzačov na Urban Future Global Conference 2019 v Osle. Účasť na exkluzívnych prednáškach, workshopoch a diskusii so svetovým expertom v oblasti urbanizmu.
2019
Organizácia študentského festivalu FSEV FEST (2011-2013)
Hlavný organizátor študentského kultúrneho, hudobného a vzdelávacieho festivalu FSEV FEST, zodpovedný za jeho kompletnú realizáciu.
2011

Preferencie

5 hodín / týždenne
 • neziskovke, škole
 • verejnej inštitúcii
 • startupu
 • študentskému projektu
 • jednorazovo
 • do 3 mesiacov
 • do 6 mesiacov
 • do 9 mesiacov
 • do 12 mesiacov
 • osobné stretnutia
 • na ďiaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do 3 dní