Adam Urban

customer fulfillment @ Ikea
Univerzita Komenského, Bratislava, európske štúdiá, 2021
Bratislava, Bratislavský, Slovensko

Hľadám stáž alebo príležitosť, v ktorej by som dostal priestor na sebarozvoj a taktiež usmernenie a pomoc od skúsenejšieho kolektívu. Na oplátku ponúkam plnú nasadenosť, snahu a perspektívu mladého rozhľadeného študenta.

Oblasti, s ktorými vám ako dobrovoľník pomôžem

marketing
reklama
udržateľnosť
fundraising
problem-solving
social media
real estate
psychológia
mládežnícke projekty
startup
všetko

Viac o mne

.

Kľúčové slová o mne

cieľavedomosť
podnikavosť
vzdelanie
kreativita
zábava
tímová spolupráca
pomoc
kreatívne riešenie
kritické myslenie

Pracovné skúsenosti

customer fulfillment @ Ikea
Bratislava
príprava, kontrola a odosielanie objednávok
2020 - súčasnosť
marketing intern @ 365.bank
Bratislava
manažment sociálnych sietí; organizovanie eventov; vyberanie reklamných predmetov; zákaznícka podpora; testovanie aplikácie
2018 - 2020
archivár/kuriér @ VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko
Bratislava
práca v archíve + doručovanie dokumentov, archivovanie
2018 - 2018
brigáda @ Panta Rhei
Bratislava
vybavovanie objednávok z e-shopu (balenie,...)
2017 - 2018
animátor @ Florbalová superdávka
Bratislava
- vedúci športového tábora pre deti od 5 do 16 rokov - vytváranie programu, dozeranie na deti
2014 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
-, európske štúdiá
Univerzita Komenského, Bratislava
+ jeden semester erazmus v Írsku - political sciences
2020 – 2021
psychológia
University of Aberdeen in Scotland, Aberdeen
študijný odbor psychológia + 2 ročné štúdium španielčiny a nemčiny
2020 – súčasnosť
Stredoškolské
Evanjelické lýceum - bilingválne gymnázium
Bratislava
+ rok strávený v Štokholme na výmennom pobyte v škole so zameraním na psychológiu a kriminológiu
2015 – 2020

Doplnkové aktivity a úspechy

Helsinský výbor pre ľudské práva - diplom
Letná škola demokracie, na ktorej som sa viackrát zúčastnil.
2018
Junior Achievement Slovakia
- seminár z aplikovanej ekonómie - 4.-5. ročník strednej školy - prezident školskej firmy (vedenie firmy, komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi)
2017

Preferencie

40 hodín / týždenne
  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • do 3 mesiacov
  • osobné stretnutia
  • na ďiaľku (online)
Nahlásiť používateľa