>

Martina Cígerová

Martina Cígerová
Projektový asistent - stáž @ Top privacy
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Politológia
Martin, Žilinský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Uchádzam sa o stáže či part-time jobs, ktoré by mi pomohli prehĺbiť svoje doterajšie skúsenosti. Veľmi rada by som sa stala súčasťou tímu a pričinila sa o kvalitné a konzistentné výsledky.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

verejná politika
zahraničná politika
študent medzinárodných vzťahov
štátna správa
projektový manažment

Viac o mne

Považujem sa za zodpovedného človeka so skvelým prístupom k práci. Využitím môjho cieľavedomého myslenia a riešenia problémov som schopná efektívne vykonávať kvalitnú prácu v tíme alebo ako jednotlivec. Každý deň sa vzdelávam a rozvíjam rôznymi spôsobmi s jediným cieľom v mojej mysli: dokázať osobne, profesionálne a akademicky položiť niečo zmysluplné na stôl. Som pevne presvedčená o celoživotnom vzdelávaní.

Kľúčové slová o mne

inovácie
výborné organizačné schopnosti
výborné komunikačné schopnosti
verejná správa

Pracovné skúsenosti

Stážista na Generálnom konzuláte SR v Bruseli @ Generáln konzulát SR v Bruseli
Brusel
• Monitoring médií a príprava bleskových správ a highlightov • Príprava analýz zameraných na ekonomickú diplomaciu • Pomoc s konzulárnou agendou • Organizácia podujatí na konzuláte v rámci kultúrnej/ekonomickej diplomacie
2024 - súčasnosť
Marketingová stáž @ Mentória
• tvorba príspevkov na sociálne siete (Facebook, Instagram, LinkedIn) • vytváranie nových nápadov, stratégií, príspevkov a príbehov • tvorba marketingových materiálov a obsahu • pomoc s e-mailovým marketingom • podpora PR aktivít
2023 - súčasnosť
Projektový asistent - stáž @ Top privacy
Martin
• administratívna podpora pri starostlivosti o klienta, • správa dokumentov - vytváranie, triedenie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, • príprava podkladov na odoslanie, • komunikácia s klientmi v rámci pridelených kampaní, • pomoc pri príprave materiálov v oblasti marketingu a PR, • písanie článkov, • spracovanie materiálov pre zodpovedné osoby, • ďalšie pridelené úlohy podľa pokynov
2023 - súčasnosť
Analytik - stáž @ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Bratislava
• hodnotenie potenciálnych hrozieb • sledovanie geopolitického vývoja • poskytovanie prehľadov o obrannom prostredí • zhromažďovanie, analýza a interpretácia informácií dôležitých pre národnú bezpečnosť
2023 - 2023
Obsluha kolotočov @ Casino Pier and Breakwater Beach
Seaside Heights, USA
• Work & Travel USA (J1)
2023 - 2023
Projektový manažér - stáž @ Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Banská Bystrica
• pomoc pri sledovaní aktuálnych výziev a možností čerpania štrukturálnych fondov, dotácií a grantov • konzultácie so zodpovednými pracovníkmi Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. a zároveň s jednotlivými organizačnými zložkami • pomoc pri príprave žiadostí o finančné príspevky financované z externých finančných zdrojov a zároveň pri realizácii už schválených projektov
2022 - 2023
Projektový asistent - stáž @ Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku o.z.
Bratislava
• súčasť audience tímu • spolupráca pri realizácii úloh súvisiacich s výročnou konferenciou SAPIE a komunikácia s účastníkmi konferencie • pomoc pri úlohách projektového manažmentu na výročnej konferencii a iných súvisiacich projektoch a aktivitách • online alebo osobné podujatia (správa databázy, komunikácia s účastníkmi, sledovanie pozvánok, prieskum účastníkov a tém) • monitoring médií, sociálne médiá
2022 - 2023
Projektový asistent - stáž @ Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Bratislava
Stáž pre projekt „Prax pre vysoké školy, riešenia pre firmy 5.0“. Cieľom projektu je prepojenie vysokých škôl s praxou na území SR, zvýšenie kvality akademického vzdelávania, reflektujúce požiadavky trhu práce a rozvoj inovácií a Industry 4.0.
2022 - 2023
Projektový stážista na Oddelení medzinárodnej spolupráce @ Centrum vedecko-technických informácií SR
Bratislava
• organizovanie informačných podujatí NKM (Národných kontaktných bodov) Horizont Európa • účasť na online podujatiach organizovaných inštitúciami EÚ a vytváranie správ o nich • aktualizácia obsahu pre sociálne médiá a ERA Portál Slovensko – oficiálnu platformu inštitúcie • grafické práce, návrhy bannerov a ilustrácie podujatí a článkov • preklady článkov a úradných dokumentov • vytváranie registrácií, prihlasovacích formulárov, prieskumov
2023 - 2023
Asistentka predaja @ LPP S.A.
Martin
• poskytovanie poradenstva pri výbere tovaru a informácie o jeho dostupnosti • práca s prijímaním nového tovaru, presúvaním tovaru a dopĺňaním tovaru • práca s pokladňou a platobným terminálom • aktívna spolupráca pri dosahovaní spoločných cieľov predajne • plnenie stanovených plánov a bezpečnostných predpisov • zodpovednosť za udržiavanie čistoty v predajni
2020 - 2022
Skladník @ Martinus
Martin
• pomoc pri vybavovaní a dokončovaní objednávok v sklade • kontrola, balenie a expedícia zásielok, aby sa knihy dostali k zákazníkom včas a v poriadku
2022 - 2022
Asistentka predaja @ ALBI s.r.o.
Martin
• poskytovanie poradenstva pri výbere tovaru a informácie o jeho dostupnosti • práca s prijímaním nového tovaru, presúvaním tovaru a dopĺňaním tovaru • práca s pokladňou a platobným terminálom • aktívna spolupráca pri dosahovaní spoločných cieľov predajne • plnenie stanovených plánov a bezpečnostných predpisov • zodpovednosť za udržiavanie čistoty v predajni
2019 - 2020

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr., Politológia
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
2022 – súčasnosť
Bc., Medzinárodné vzťahy
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
2019 – 2022
Stredoškolské
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
Martin
2015 – 2019

Preferencie

15 hodín / týždenne
  • startupu
  • verejnej inštitúcii
  • neziskovke, škole
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • na diaľku (online)
Ako rýchlo reagujem

do dňa


Ďalší dobrovoľníci