>

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

manažment
produktivita
reporting
procesy
informačné systémy
CRM
zákaznícky servis

Preferencie

10 hodín / mesačne
  • neziskovke, škole
  • startupu
  • študentskému projektu
  • krátkodobo, resp. max 3 konzultácie
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci