>

Dominika Zachová

Dominika Zachová
Account Manager @ Volis International
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava, Marketingový a obchodný manažment, 2018
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Úprimne uvedomila som si že svoj voľný čas som nevyužívala naplno a niekedy zbytočne premárnila "back in the time". TO chcem zmeniť. V tomto období je viac než dôležité sa rozvíjať neustále dopredu a objavovať nové možnosti, chcem ísť ešte viac mimo svojej komfortnej zóny a byť podstatnou súčasťou teamu ľudí, ktorí majú zápal a nemajú len veľa reči okolo riešenia.

Považujem sa za typ človeka, ktorý sa snaží vždy všetko vyriešiť a dokončiť. Myslím, že najlepším spôsobom, ako by som sa dokázala opísať je, že som ambiciózna a dedikovaná osoba, ktorá dokáže riadiť a usmerňovať niekoľko projektov súčasne. Tieto vlastnosti si myslím, že dokazujem na svojej dnešnej pozícii Projektová Manažérka pre oblasť marketingových a strategických projektov pre klientov z viacerých oblastí podnikania.

Pripravujem a koordinujem krátkodobé aj dlhodobé projekty a ich ciele na základe definovaných cieľov a dohodnutých rozpočtov, ktoré sledujem , kontrolujem a preberám plnú zodpovednosť za ich efektívne alokovanie a prinášanie adekvátnych výsledkov. Zodpovedám za približne 13-15 klientov z rôznych oblastí ako je napr. automotív, retail, estetická klinika,farmaceutické spoločnosti, rakúsky cestovných ruch, medzinárodná firma zameraná na výrobu elektrických súčiastok a iné. Verím, že by som vedela priniesť "multitasking" a zápal pre projekt.

Skúsenosti mám s písaním článkov pre SEO účely, vyhľadávanie KWs, nastavovanie a menšia správa ohľadne kampaní na Facebook & Google.

S čím viem ako dobrovoľník pomôcť

#ženyvit
životné prostredie
data analysis

Viac o mne

Momentálne sa aktívne podieľam na rozvoji komunity „Aj ty v IT“ , kde zdieľame myšlienky a skúsenosti z IT prostredia - chceme prispieť a dosiahnúť, aby v IT pracovalo viac žien. Aj preto sa vo voľnom čase vzdelávam na kurzoch pre dátovú analytiku v SQL jazyku (ide to trošku pomalšie, ale predsa ;)

Medzi moje osobnostné vlastnosti snaha sa neustále učiť novým veciam a skúsenostiam a aj preto si robím rôzne certifikáty od HubSpot. Ďalej spomeniem komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť. Navyše som určite veľmi pracovitá, keďže v Amerike som pracovala aj 15 hodín denne ;) s neustálym "európskym optimizmom" oproti americkému ;)

S priateľom sa snažíme o menšiu edukáciu ohľadne vegánskych a ekologických produktov, ktoré nenápadne dokupujeme aj do naších rodín, kde spočiatku neboli pozitívne ohlasy, avšak postupom času sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou.

Moje záujmy sú teraz jazyky a zimné športy. Každý deň sa snažím aspoň na hodinku si nájsť čas, aby som obohatila svoju slovnú zásobu a preto sa zúčastňujem rôznym Language Exchange meetingov (online). V tie dni, kedy potrebujem vyvetrať hlavu tak utekám na hory, kde ma nájdete buď šlapať do kopca na skialpoch alebo okolo stopy na bežkách. Ak ste to neskúsili a máte pocit, že je to len kĺznanie po snehu, tak vás rada vyvediem z omylu.

Kľúčové slová o mne

marketing
marketing na sociálnych sietiach
marketing
reklama
account management
external and internal content marketing | writing | enthusiastic about learning new skills | ready for new challenges...
chuť pomáhať zodpovednosť ambicióznosť vzdelávanie ľudské práva životné prostredie
obnoviteľné zdroje a životné prostredie
ochrana životného prostredia
zodpovednosť
cieľavedomosť
vystupovanie zo svojej komfortnej zóny
čestnosť
chuť pracovať v kolektíve férových a podnetných kolegov
celoivotné vzdelávanie a rozvíjanie sa
ambicióznosť
sebarozvoj
kreatívne myslenie
odhodlanosť
tvrdohlavosť

Pracovné skúsenosti

Account Manager @ Volis International
Bratislava
Spolupráca pri vytváraní komplexných marketingových stratégií pre rôzne podnikateľské účely a spoločnosti z rôznorodých oblastí. Zodpovedná za správu a komunikáciu s viac ako 20 klientami z rôznych priemyselných odvetví (farmaceutický, automobilový priemysel, maloobchod, estetická klinika, právo, móda a životný štýl a iné...) Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec. Za 6 mesiacov som sa podieľala na efektívnom rozšírení veľkosti databázy klientov o 10%. Definovanie cieľov projektov na základe požiadaviek spoločnosti. Vypracovávanie detailného harmonogramu prác. Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu. Kontrolovanie dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu. Komunikovanie s členmi projektového tímu, dodávateľmi, vedením spoločnosti a pod. Práca vo full-servisovej reklamnej agentúre (reklamné kampane GoogleAds, Facebook, LinkedIn, televízne a rozhlasové reklamy, tlačové výstupy ako online alebo propagačné materiály) Analyzovanie zákazníckych potrieb, rokovania a následné vytváranie obchodných ponúk vzhľadom na potreby a preferencie klientov. Spolupráca a dohľad nad jednotlivými tímami na projektoch a strategických výstupoch. Príprava prezentácií, denná komunikácia a starostlivosť o klienta. Marketing sociálnych médií Zlepšenie obchodnej a marketingovej stratégie pre klientov Práca a podieľanie sa na tvorbe kampaní v rozhraní ako Facebook a Instagram, Google Ads a Google Analytics. Spolupráca s mediálnymi domami, tvorba článkov a publikačná činnosť. Tvorba SEO Auditov. Evidencia dodávateľských faktúr a realizácia platieb. Jednoduché účtovníctvo.
2019 - súčasnosť
Junior Digital Marketing Specialist @ Marriott
Bratislava
Grand Hoteli River Park, Luxury Collection & Sheraton Hotel Udržiavanie cash flow spoločnosti a obchodných výdavkov Evidencia dodávateľských faktúr a realizácia platieb Komunikácia s dodávateľskými reklamnými agentúrami, mediálnymi agentúrami, médiami a inštitúciami. Zvýšenie sledovateľov facebookových stránok o 30% vytváraním vhodného obsahu pre špeciálne ponuky a iné... Tvorba efektívnych e-mailových marketingových kampaní, ktoré dosahovali pozitívne výsledky (viac ako 15% open rate a viac ako 2% kliknutí na dokončenie relácie) Správa webových stránok hotelov a reštaurácií, sociálnych médií (Facebook, Instagram, Youtube, Tripadvisor atd.) Komunikácia, prijímanie úloh a podávanie správ vedúcemu oddeleniu digitálneho marketingu pre východnú Európu Zodpovednosť a riadenie úloh pre stážistov na marketingovom oddelení, delegovanie úloh a kontrola plnenia úloh Implementácia vstupných stránok a podstránok Analýza webových stránok: Google Analytics Príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít. Distribúcia aktuálnych akcií prostredníctvom interných a externých marketingových kanálov Vedenie a kontrola nad rôznymi projektami s digitálnymi agentúrami, grafikmi, fotografmi a ďalšími externými dodávateľmi Implementácia mediálnej a komunikačnej stratégie spoločnosti.
2018 - 2019
eCommerce Intern @ ui42
Bratislava
Spolupráca s marketingovým tímom na vývoji a implementovaní stratégií pre rôznorodých klientov. Cieľom stratégií bolo napr. zvýšenie celkového povedomia značky a dosiahnutie vyšších tržieb. Príprava, spracovanie a realizácia direct mailových a iných marketingových aktivít. Komunikácia s partnermi a spoločnosťami, najmä so slovenskými a českými e-shopmi. Spolupráca pri organizovaní a vedení digitálnej konferencie Mastersgate 2018. Komunikácia a spolupráca s externými dodávateľmi služieb. Zjednávanie cenových ponúk a kontrola ich naplnenia. Komunikácia s blogermi a influencermi pri špecifických projektoch a spoluprácach pre klientov Evidencia a nastavovanie kampaní v cenových porovnávačoch (napr. Mergado) na slovenskom a českom trhu. Príprava a správa kampaní - Widget pre klientov zo širokého spektra oblastí podnikania. Zvýšenie predaja produktov pomocou widgetov v priemere o 14% na klienta. Správa a nastavenie Google Ads, Facebook Ads reklám Implementácia iniciatív SEO Copywriting - písanie obsahov do článkov Analýza trhového podielu a potenciálu pre určité produkty a služby. Analýza, reportovanie a prezentovanie vhodných kľúčových slov pre zlepšenie organického postavenia klienta v rozhraní Google.
2017 - 2018
Recruiter and Consultant / Náborový pracovník a konzultant (Stážista) @ ManPower Group
Bratislava
Realizácia náborových kampaní na základe požiadaviek klienta za účelom obsadenia voľných pracovných pozícií. Špecifikácia požiadaviek na pracovnú pozíciu, inzerovanie voľných pracovných miest v médiách. Kontaktovanie potenciálnych kandidátov na voľnú pracovnú pozíciu a selekcia najvhodnejších kandidátov. Príprava, organizácia a vedenie vstupných pohovorov s kandidátmi a posudzovanie ich znalostí a schopností. Starostlivosť o existujúcich klientov, vyhľadávanie nových klientov, vyjednávanie zmluvných podmienok a uzatváranie zmlúv, spracovanie HR agendy. Evidencia priebehu projektov a archivácia uzavretých projektov. Participácia na marketingových aktivitách spoločnosti, reprezentácie spoločnosti na veľtrhoch práce a pod. Personálne poradenstvo a koučing. Naplánovala som a vykonala nábor s viac ako 50 kandidátmi Pravidelné monitorovanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom pracovných portálov, sledovanie aktuálne dopytovaných pracovných pozícií na trhu. Testovanie jazykových znalostí, schopností a zručností prostredníctvom simulovaných rozhovorov, testov a pod.
2017 - 2018

Vzdelanie

Vysokoškolské
Ing. , Marketingový a obchodný manažment
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava
Spolupráca pri vytváraní komplexných marketingových stratégií pre rôzne podnikateľské účely a spoločnosti z rôznorodých oblastí. Zodpovedná za správu a komunikáciu s viac ako 20 klientami z rôznych priemyselných odvetví (farmaceutický, automobilový priemysel, maloobchod, estetická klinika, právo, móda a životný štýl a iné...) Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec. Za 6 mesiacov som sa podieľala na efektívnom rozšírení veľkosti databázy klientov o 10%. Definovanie cieľov projektov na základe požiadaviek spoločnosti. Vypracovávanie detailného harmonogramu prác. Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu. Kontrolovanie dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu. Komunikovanie s členmi projektového tímu, dodávateľmi, vedením spoločnosti a pod. Práca vo full-servisovej reklamnej agentúre (reklamné kampane GoogleAds, Facebook, LinkedIn, televízne a rozhlasové reklamy, tlačové výstupy ako online alebo propagačné materiály) Analyzovanie zákazníckych potrieb, rokovania a následné vytváranie obchodných ponúk vzhľadom na potreby a preferencie klientov. Spolupráca a dohľad nad jednotlivými tímami na projektoch a strategických výstupoch. Príprava prezentácií, denná komunikácia a starostlivosť o klienta. Marketing sociálnych médií Zlepšenie obchodnej a marketingovej stratégie pre klientov Práca a podieľanie sa na tvorbe kampaní v rozhraní ako Facebook a Instagram, Google Ads a Google Analytics. Spolupráca s mediálnymi domami, tvorba článkov a publikačná činnosť. Tvorba SEO Auditov. Evidencia dodávateľských faktúr a realizácia platieb. Jednoduché účtovníctvo.
2016 – 2018

Doplnkové aktivity a úspechy

Majsterka slovenskej republiky vo volejbale
Hrávala som 3 roky volejbal na profesionálnej úrovni, kde som behom krátkej doby postupila od žiackej ligy až ku kadetskej/ženskej ligy.
2013
Google Ads Fundamental Certification
2019
Google Ads Search Certification
2019
Google Analytics for Beginners
2019
Content Marketing a Inbound Marketing
2019
Innovation Club
Univerzitný klub v rámci praxe • Spolupráca so slovenskou dizajnérskou značkou a Nestlé Slovensko • Nestlé Slovensko: Vytvorenie analýzy trhu, cieľ – zvýšenie povedomia o značke Nestlé a jej aktivitách + vytvorenie nového plánu pre HR Nestlé • Dizajnérska značka: Vytvorenie analýzy trhu (PEST – LE, SWOT), vytváranie marketingových kampaní, reklama, zvyšovanie počtu zákazníkov
2017
Media Club
• Univerzitný klub v rámci praxe • Spolupráca s MediaCom • September – December : príprava propagačnej kampane pre Media club a jeho spoluprácu s MediaComom v rámci univerzitnej pôdy • Február – Máj: Analýza slovenského trhu pre značku Whiskas, analýza jej marketingovej komunikácie a návrhy na zlepšenie jej pôsobenia na zákazníkov
2016

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • verejnej inštitúcii
  • startupu
  • študentskému projektu
  • dlhšiu dobu, aj niekoľko týždňov
  • osobné stretnutia
  • na diaľku (online)

Ďalší dobrovoľníci