Petra Koňakovská

Lektorka angličtiny, slovenčiny a nemčiny @ Freedu
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Filológia
Slovensko

Mám trojročné skúsenosti učenia angličtiny a doučovania slovenčiny a nemčiny. Jeden rok učím slovenčinu ako cudzí jazyk. Píšem tiež do školských časopisov (v AJ aj SJ), príležitostne prekladám a proofreadujem. Chcela by som sa zlepšiť a nadobudnúť viac skúseností v prekladaní, tlmočení, editovaní, písaní, copywritingu a ďalších jazykových zručnostiach. Rada by som však aj pomáhala ľuďom.

proofreading
prekladateľstvo a tlmočníctvo
copywriting
asistencia zdravotne znevýhodnených

Najdôležitejšie kľúčové slová o mne

vzdelávanie
trpezlivosť
jazyky
pomáhanie
písanie a editorstvo
empatia

Viac o mne

Som študentka prekladateľstva a tlmočníctva angličtiny a slovenčiny a tiež lektorka týchto jazykov. Teší ma, keď môžem pomôcť deťom, ktorým nejdú v škole jazyky. Tým sa aspoň trochu približujem k (zatiaľ) nesplnenému snu stať sa zdravotnou sestrou či špeciálnou pedagogičkou, ktorý plynie z mojej túžby pomáhať ľuďom. Vo voľnom čase sa učím aj nemčinu a srbčinu, ale v budúcnosti plánujem naučiť sa viac jazykov. Okrem jazykov sa venujem tiež spevu.

Vzdelanie

Vysokoškolské
Filológia
2016 – 0
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stredoškolské
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
2004 – 2016
Bratislava

Pracovné skúsenosti

Lektorka angličtiny, slovenčiny a nemčiny @ Freedu
2019 - súčasnosť
Lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka @ Italki
2020 - súčasnosť

Doplnkové aktivity a úspechy

Letný kurz srbského jazyka a kultúry v Belehrade
2017

Preferencie

  • neziskovke, škole
  • startupu
  • študentskému projektu
  • jednorazovo
  • do 3 mesiacov
  • do 6 mesiacov
  • 5 hodín / týždenne
  • osobné stretnutia
  • na ďiaľku (online)
  • Nahlásiť používateľa