>

Výber charakterných zamestnancov

Ikona
Expertná pomoc pri výbere zamestnanca s cieľom vyhodnotiť charakterové vlastnosti a potenciál na excelentnosť

Pomôžeme vám s výberom zamestnanca využitím 8 ročných skúseností z identifikovania excelentnosti, líderského potenciálu a charakteru uchádzačov.

od 500
/1 rola

Expertná pomoc s výberom zamestnanca,

využitie 8 rokov vyvíjanej metodológie organizáciou LEAF pri výbere zamestnanca v oblastiach:

Charakternosť – morálne kvality založené na odvahe, úcte k druhým a pokore, vychádzajúce z presvedčenia o hodnote každého jednotlivca.

Excelentnosť – všestrannosť, ako aj výnimočnosť vo svojej oblasti, ktoré sú založené na vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli.

Podnikavé líderstvo – snaha o neustále vylepšovanie, podporená vysokými ašpiráciami, schopnosťou zdravo riskovať a nadchnúť ostatných pre zmenu.

Balíčky výberu charakterných zamestnancov

Konzultácie

Pomoc pri nastavení výberového procesu a výberových kritérií, ktoré kritériá a ako zisťovať už v prihláške z prereferencií kandidáta, z jeho/jej referencií a počas pohovoru s kandidátom.

Nastavenie podpornej metodológie výberu ("interview guide", ako robiť reference check, nastavenie preference checku na základe požiadaviek spoločnosti).

* Na výstupe dostanete balík metodológie výberu kandidáta a kritériá výberu s focusom na charakternosť a potenciál excelentnosti.

Pozn.: samotný výber robi spoločnosť sama.

500
/1 rola

Realizácia preselekcie kandidátov

Na základe konzultácií s vašou spoločnosťou nastavíme výberové kritériá.

Zrealizujeme aj samotnú preselekciu kandidátov na základe prihlášky, preferencií, referencií a screening callu podľa dohodnutých kritérií.

Výhoda: Ušetrenie času venovanému neperspektívnym kandidátom a uistenie, že dvere firmy otvárate ľuďom s vysokým potenciálom etiky a excelentnosti.

* Na výstupe dostanete odporúčanie koho zavolať na pohovor.

1000
/1 rola

Realizácia výberového procesu

Kompletný servis výberového procesu vrátane pohovoru s max 5 kandidátmi, ktorí prešli preselekciou na základe kľúčových kritérií pre danú spoločnosť.

Výhoda: Najmä pri strategických roliach je výber charakterných ľudí absolútne kľúčová, keďže náklady spojené so zlým výberom sú nedozierne

* Na výstupe dostanete správu, koho a na základe akých kritérií odporúčame.

Pozn.: konečné rozhodnutie a overenie špecifických odborných zručností a spôsobilosti si overuje spoločnosť sama.

2000
/1 rola