>

Získať / podchytiť lojalitu zamestnancov

Ikona
Tzv. volunteering experience - Koordinácia expertného dobrovoľníctva vašich zamestnancov v zaujímavých organizáciách

Zvýšenie angažovanosti zamestnancov a autentický rozvoj prostredníctvom cieleného expertného dobrovoľníctva v zmysluplných organizáciách a mentoring k rozvoju počas tohto obdobia.

400
/osoba

Expertné dobrovoľníctvo*

ako nástroj pre zvýšenie lojality zamestnancov a podpora CSR aktivít cez:

 • Rozvoj firemnej kultúry - demonštrujte vaše hodnoty podporou zapojenia zamestnancov do projektov prispievajúcich k pozitívnej zmene
 • Posilninte marketing a komunikáciu vašej značky v spojení s menom etablovaných organizácií v ekosystéme (Growni.sk je projektom organizácie LEAF)
 • Rozvoj individuálnych osobností - rozvoj nastáva pri riešení a pomoci so skutočnými výzvami organizácií so zmysluplnou víziou
 • Podpora v novonadobudnutom skille, ktorý si môže zamestnanec odskúšať v malom, pri pomoci iným
 • Zvýšená občianska angažovanosť
 • Získanie nadhľadu rozšírením obzorov mimo firmy

(*Expertný dobrovoľník využíva svoje pracovné skúsenosti a know-how na pomoc iným. Prináša svoju expertízu a zručnosti do organizácií a pomáha im tak exfektívnejšie dosahovať ich ciele)

Prepájame dva svety,

ľudí ochotných pomáhať a zmysluplné iniciatívy, aby spoločne mohli prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti.

Veríme, že dobrovoľnícka príležitosť je prospešná pre obe strany:

 • Dobrovoľník má možnosť rozvíjať svoje zručnosti v novom a inšpiratívnom prostredí a organizácia získa posilu navyše, ktorá jej pomôže efektívnejšie napĺňať jej poslanie.
 • Zamestnanec môže pomáhať nezikovej organizácií, sociálnemu podniku, študentskej iniciatíve, ale napríklad aj školám, start-upom, či štátu
 • Spolupráca vo forme od jednorázovej konzultácie po dlhodobý projekt
 • Stretávanie je možné online alebo aj osobne.
 • Príležitosti máme pre pomoc v rôznych expertízach – v IT, marketingu, projektovom menežmente, HR a mnohých iných
 • Svoju skúsenosť si zamestnanci pravidelne reflektujú s vybranými mentormi pre vedomý rast

Príklady projektov pre dobrovoľníkov (možnosť našiť ponuku na mieru). Pozrite si zoznam dobrovoľníckych projektov.

Proces je veľmi jednoduchý, s nízkou prácnosťou z vašej strany, či zo strany zamestnanca.

Radi si s vami spoločne prejdeme detaily, následne predstavíme možnosti priamo zamestnancom dohodnutou formou pre zistenie predbežného záujmu a v prípade dohody rozbehneme proces.