Skúsenosti účastníkov a organizácií zapojených do staží

Máme 10 rokov skúseností prepájania stážistov s organizáciami.

Príklady skúseností účastníkov stáží, ktoré zastrešuje nezisková organizácia LEAF:

Príklady skúseností účastníkov stáží, ktoré zastrešuje nezisková organizácia LEAF: