O nás

Vytvorili sme priestor pre dlhodobý osobný a odborný rast mladých ľudí na Slovensku.

Na jednom mieste nájdeš príležitosti prepájajúce aktívnych študentov, či mladých profesionálov navzájom a zároveň so zmysluplnými organizáciami na Slovensku:

Mentoring #PoraďSa - mentoring
Vzdelávanie NaskillujSa - zdieľanie znalostí a skúseností
Dobrovoľníctvo #Pomáhaj - expertné dobrovoľníctvo
Práca, pracovné ponuky #Pracuj - príležitosti na prácu a stáž v zaujímavých firmách, neziskovkách či verejnom sektore

Iniciatíva online platformy je vyústením 8 rokov práce organizácie LEAF. Dlhodobou víziou LEAF je pomôcť Slovensku stať sa ekonomicky silnou krajinou s úspešnými firmami, ktoré obstoja aj v globálnej konkurencii. Naplnenie tejto vízie však bude vyžadovať silnú generáciu budúcich lídrov vo sfére biznisu a verejnej správy.
Osobnosti, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty.

Rovnaké porozumenie potrieb súčasného Slovenska má viacero organizácií a jednotlivcov medzi nami, preto od začiatku spolupracujeme na iniciatíve Growni s partnermi. Na tvorbe platformy sa zásadne spolupodieľali zakladateľky organizácie IAMbitious s jasným prekryvom v zameraní a snahou sprístupniť možnosti rozvoja študentom z každého kúta Slovenska. Zároveň smerovanie platformy veľmi výrazne ovplyvnil a vystaval spoluzakladateľ firmy Exponea s jeho teamom, Jožo Kováč.