Sme online
miesto pre rast
jednotlivcov
a organizácií

Prepájame, vzdelávame, inšpirujeme. Spoločne posúvame Slovensko vpred.

Slovensko čakajú zmeny

Uvedomujeme si, že meniť krajinu nie je ľahká úloha, a preto máme tajnú zbraň.

V GROWNi pomáhame rozvíjať hodnotovo orientovaných jednotlivcov, firmy a organizácie, ktorým záleží na tom, aby ich práca mala pozitívny dopad na Slovensko.

Pre koho je GROWNi

Profesionáli, mladí profesionáli a študenti
Inovatívne a rastúce firmy, startupy
Štátna a verejná správa
Neziskovky a občianske iniciatívy

Ako v GROWNi posúvame Slovensko vpred

Rozvíjame jednotlivcov a organizácie

Prepájame talenty so spoločnosťami, ktoré vedia ponúknuť joby, stáže, dobrovoľnícke pozície a projekty s pozitívnym dopadom.

Prepájame skúsených mentorov s tými, ktorí ich know-how aktuálne potrebujú.

Vytvárame priestor na profesný rozvoj v unikátnych pracovných skupinách, prostredníctvom kurzov a eventov.

Prepájame regióny Slovenska a povzbudzujeme ich angažovanosť.

Podporujeme rastúce inovatívne firmy

Zviditeľňujeme unikátne slovenské inovácie.

Prinášame svetové know-how na Slovensko a podporujeme budovanie znalostnej ekonomiky.

Prepájame talentované mozgy zo zahraničia s lokálnymi projektami a organizáciami.

Zlepšujeme štátnu a verejnú správu

Prinášame talentovaných, kompetentných a hodnotovo nastavených expertov, ktorí obsadia kľúčové pozície s veľkým dosahom na Slovensko.

Mladým talentom pomáhame získať kompetencie, ktoré sú pre efektívne fungovanie štátnej a verejnej správy nevyhnutné.

Zviditeľňujeme a zatraktivňujeme príležitosti v štátnej a verejnej sfére.

Zapájame Slovákov žijúcich v zahraničí

Vytvárame príležitosti vďaka ktorým môžu aj Slováci zo zahraničia pozitívne vplývať na rozvoj Slovenska.

Podnecujeme návrat talentov späť domov.

Prinášame svetové know-how a pomáhame k jeho efektívnemu uplatneniu.

Kto vytvoril GROWNi a stará sa o jeho rozvoj

GROWNi je vyústením 8 rokov práce organizácie LEAF. Jej víziou je pomôcť Slovensku stať sa ekonomicky silnou krajinou a miestom pre kvalitný a spokojný život. K naplneniu tejto vízie má pomôcť platforma GROWNi, pretože Slovensko potrebuje silnú generáciu budúcich lídrov. Osobností, ktoré budú presadzovať v našej krajine svetovú kvalitu, ale aj morálne hodnoty v biznise a verejnej správe.

Rovnaké porozumenie potrieb súčasného Slovenska má viacero organizácií a jednotlivcov, preto od začiatku spolupracujeme na iniciatíve GROWNi s partnermi. Na tvorbe platformy sa zásadne spolupodieľali zakladateľky organizácie I AMbitious s jasným prekryvom v zameraní a snahou sprístupniť možnosti rozvoja študentom z každého kúta Slovenska. Zároveň smerovanie platformy veľmi výrazne ovplyvnil a vystaval Jožo Kováč, spoluzakladateľ firmy Exponea, s jeho tímom.

LEAF logo IAmbitious logo
Viac o Growni.sk muž