>
Príležitosť Adapt Bezpečnostná akadémia 2023/2024

Adapt Bezpečnostná akadémia 2023/2024

Študenti vysokej školy, mladí profesionáli

Tretí ročník prakticky zameraného semestrálneho vzdelávacieho programu Bezpečnostná akadémia pre slovenské študentky a študentov magisterského stupňa a čerstvé absolventky a absolventov bezpečnostných štúdií, medzinárodných vzťahov, politológie, teritoriálnych štúdií, práva, ekonómie a podobných odborov so záujmom o bezpečnostnú problematiku.

bezpečnosť
obrana
medzinárodné vzťahy
študent medzinárodných vzťahov
bezpečnostné štúdia
verejná správa
štátna správa
cyber security
online bezpečnosť
technológie
vojenstvo
Typ vzdelávania
Kurz

Popis

Adapt Institute prináša tretí ročník prakticky zameraného semestrálneho vzdelávacieho programu Bezpečnostná akadémia. Ak si študent/ka alebo čerstvý absolvent/ka a máš aktívny záujem o bezpečnostnú, obrannú či zahraničnú politiku, tento program je práve pre Teba! 

V nadväznosti na úspešné dva ročníky má Bezpečnostná akadémia už vyše 20 absolventov a absolventiek, z ktorých mnohí našli uplatnenie vo svojom odbore aj vďaka skúsenostiam získaných počas tohto semestrálneho programu. Okrem cenných skúseností a poznatkov budete mať možnosť spoznať popredných slovenských či zahraničných bezpečnostných expertov a oboznámiť sa s praktickým chodom relevantných štátnych inštitúcií.

Okrem série vzdelávacích webinárov so zástupcami inštitúcií program zahŕňa aj osobný mentorský program vedený skúsenými odborníčkami a odborníkmi. Účastníkom taktiež vieme poskytnúť pomoc pri hľadaní stáže či profesionálneho uplatnenia. Zároveň v rámci programu plánujeme aj študijné cesty, v rámci ktorých účastníčky a účastníci navštívia relevantné inštitúcie a uvidia fungovanie nielen štátnej správy aj na vlastné oči.

Medzi témy tohto ročníka patrí: 

  • zahraničná a bezpečnostná politika SR,

  • diplomacia ako nástroj politiky a kariéra v diplomacii,

  • slovenské obranné vzťahy po vojne na Ukrajine a vyhliadky vývoja vojny,

  • tvorba európskych politík a kariéra v EÚ inštitúciách,

  • strategická komunikácia, 

  • dezinformácie a zahraničný vplyv,

  • kybernetická bezpečnosť,

  • klimatické zmeny a ich dopad na bezpečnosť,

  • regionálne case-studies (napr. Čína, Turecko),

  • a iné. 

Program pozostáva z nasledujúcich častí: 

Webináre na vyššie uvedené a mnohé iné témy vedené odborníčkami a odborníkmi z praxe. Webináre a následná voľná diskusia bude prebiehať štvrtky a piatky v poobedných hodinách v trvaní 60-90 minút. Minuloročný program nájdete na tomto odkaze.

Študijná cesta, kde účastníci navštívia vybrané relevantné bezpečnostné a zahranično-politické inštitúcie. Študijná cesta je prebežne naplánovaná na ziačiatok novembra 2023 v trvaní troch dní. Ubytovanie hradí organizátor. 

Mentorský program. Každému z účastníčok a účastníkov bude v súlade s ich odborným zameraním pridelená mentorka či mentor spomedzi skúsených odborníkov v danej oblasti. Účastníci pod vedením mentorky či mentora vypracujú analytickú esej na nimi vybranú tému. Výstupy budú následne publikované a distribuované pod záštitou organizátora. Minuloročný zborník nájdete na tomto odkaze.

Medzi mentorov v minulom ročníku patrili: Juraj Kulík (Národné bezpečnostné analytické centrum SIS); Tomáš Hettych (Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti); Eva Húsková (Úrad vlády ČR); Michaela Ružičková (Infosecurity.sk); Jakub Fučík (Armáda ČR); Vladimír Bizík (Univerzita obrany Brno); Štefan Škultéty (DMD Group); Matej Šalmík (Národný bezpečnostný úrad); Iveta Kupková (Úrad vlády SR); Matej Spišák (Kancelária Bezpečnostnej rady SR) a Daša Židuliaková (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Adapt Institute). 

Asistencia s hľadaním stáže či pracovnej príležitosti. Účastníkom bude ponúknutá pomoc pri hľadaní uplatnenia v relevantných štátnych a medzinárodných inštitúciách podieľajúcich sa na priebehu Akadémie.

Absolventská skupina bude slúžiť pre zdieľanie ďalších príležitostí a udržiavanie kontaktu s absolventmi Akadémie.

Bezpečnostná akadémia potrvá od 12. októbra 2023 do 29. februára 2024.

Kto a ako sa môže prihlásiť? 

Program je vhodný pre slovenské študentky a študentov najmä magisterského stupňa a čerstvé absolventky a absolventov bezpečnostných štúdií, medzinárodných vzťahov, politológie, teritoriálnych štúdií, práva, ekonómie a podobných odborov so záujmom o bezpečnostnú problematiku. Účasť na programe je bezplatná. 

Prihlášky odosielajte e-mailom na akademia@adaptinstitute.org do nedele 17. septembra 2023. Súčasťou prihlášky je jeden PDF dokument obsahujúci štruktúrovaný životopis a odpoveď na otázku (150 – 400 slov), akej špecifickej téme v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky by ste sa chceli venovať v rámci analytickej eseje, prípadne akým témam ste sa venovali v minulosti. 

S vybranými záujemcami následne prebehnú online pohovory (predbežne v termínoch od 22. septembra do 3. októbra).


Podobné ponuky