>

Matúš Lukačovič

Matúš Lukačovič
Senior komunitný manažér @ Nadácia Zastavme korupciu
Univerzita Komenského, Bratislava, politológia, 2017
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko

Prečo som na GROWNi

Rád ponúknem moje skúsenosti s prácou a rozvojom mládežníckych komunít, ktorej sa venujem v Nadácii Zastavme korupciu.

Predchádzajúcich 5 rokov som pôsobil vo verejnej správe na lokálnej úrovni, najmä v oblastiach: participácia, transparentnosť, inovácie, rozvoj mesta, aktivizovanie mládeže a jej strategický rozvoj.

Tiež sa s tebou podelím so skúsenosťami s občianskou participáciou či ako prejsť od nápadu k projektu, ako ho organizačne naplánovať a hlavne ako dosiahnuť cieľ.

S čím viem ako mentor pomôcť

komunita
boj proti korupcii
mládež
participácia
samospráva

Viac o mne

Už počas vysokej školy som sa snažil byť aktívny či už na akademickej pôde alebo získavať prax cez rôzne stáže. Po ukončení školy som začal pracovať pre mesto Hlohovec na odbore stratégie, kde som dostal možnosť pokračovať v "out of box" myslení a realizovať rôzne inovatívne nápady / projekty. Aj vďaka tomu sa toto malé okresné mesto podarilo za 5 rokov posunúť (nielen) v oblasti participácie a transparentnosti medzi slovenskú špičku.

Od júla 2021 pôsobím v Nadácii Zastavme korupciu ako komunitný manažér mladých dobrovoľníkov zameraných na boj proti korupcii naprieč celým Slovenskom. Som tiež zakladateľom Protikorupčnej akadémie určenej pre mladých ľudí.

Rád sa posúvam v tom čo robím, preto každý rok chodím na zahraničné vzdelávacie projekty či iné školenia.

https://www.linkedin.com/in/matus-lukacovic/

Kľúčové slová o mne

participácia
stratégia
verejný sektor
mládež
transparentnosť
samospráva
strategické dokumenty
priestorové plánovanie
regionálny rozvoj
nová generácia
mládežnícka politika
aktívne občianstvo
komunita
boj proti korupcii

Pracovné skúsenosti

Senior komunitný manažér @ Nadácia Zastavme korupciu
Bratislava
Riadenie projektu Komunita Zastavme korupciu; Rozširovanie aktivít a členskej základne Komunity; Koordinovanie mladých protikorupčných aktivistov; Podpora vzdelávacích aktivít Nadácie; Organizácia podujatí
2021 - súčasnosť
referent pre stratégie, dáta a participáciu @ Mesto Hlohovec
Hlohovec
Participatívny rozpočet a plánovanie verejných priestorov; Transparentnosť; Analytická činnosť a príprava stratégií/koncepcií v oblasti rozvoja mesta; Práca s dátami; Smart City; e-Government; Rozvoj mládeže; Projektový manažment; Kreatívne vymýšľanie nových projektov.
2016 - 2021
stážista @ e-Estonia Showroom
Tallinn
Vytvorenie CRM riešenia spočívajúceho na databáze návštevníkov a zabezpečenie autom - atizovanej komunikácie s nimi pomocou Pipedrive softvéru a MailChimp; Získavanie vedomostí v oblasti e-governmentu Estónska
2016 - 2016
stážista @ Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Bratislava
Vypracovávanie podkladov; analýzy; pomoc pri projektoch odkazprestarostu.sk, Správni kandidáti; posielanie infožiadostí
2015 - 2015

Vzdelanie

Vysokoškolské
Mgr, politológia
Univerzita Komenského, Bratislava
2016 – 2017
Bc, politológia
Trnavská univerzita, Trnava
2012 – 2016
Stredoškolské
Gymnázium Ivana Kupca
Hlohovec
2004 – 2012

Doplnkové aktivity a úspechy

iniciatíva mladihc
Autor iniciatívy, ktorá združuje aktívnych mladých ľudí v meste Hlohovec a zároveň im dáva priestor na sebarealizáciu, poskytuje im príležitosť získať cenné skúsenosti, rozvíjať si zručnosti či byť prínosom pre spoločnosť.
2019
ocenenie sTOPa
Víťaz ocenenia sTOPa 2019 v kategórii Aktívny občan. Ocenenie udeľuje Asociácia krajských rád mládeže osobnostiam, ktoré sú dobrým príkladom pre mladú generáciu.
2019
Medzipriestory
Spoluzakladajúci člen občianskeho združenia Medzipriestory zamerané na komunitný život vo vnútroblokoch sídlisk
2017
Študentská rada Trnavskej univerzity
Spoluzakladajúci člen Študentskej rady Trnavskej univerzity, ktorej hlavným cieľom je zastupovať, obhajovať a organizovať študijné, odborné, sociálne, športové, kultúrne a spoločenské záujmy študentov Trnavskej univerzity v Trnave.
2016
Akadademický senát Trnavskej univerzity
Člen Akademického senátu Trnavskej univerzity v rokoch 2012 - 2016
2012

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • neziskovú organizáciu
  • verejnú inštitúciu
  • startup
  • študentský projekt

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori