>

Lukáš Vitala

Lukáš Vitala
Ostrava, Česká republika

Prečo som na GROWNi

Mentoring je pro mě způsob, kterým se rozvíjíme napříč rolemi a profesními znalostmi. Baví mě na něm jeho různorodost a skutečnost, že je možné se vzájemně posouvat i přesto, že o práci toho druhého zdánlivě nic nevíme.

S čím viem ako mentor pomôcť

agile development
Software development lifecycle
QA
Facilitace
Delegace
Řešení konfliktu
Retrospektivy
Refinementy
Sprint Reviews
Daily Scrum
Time management
Goal setting
Práce s backlogem
Vedení komunity
Sdílení zkušeností
Zpětná vazba

Viac o mne

Vše o mé profesní kariéře je k dispozici na mém LinkedIn profilu zde.

Moje dosavadní profesní zkušenosti mi dávají do vínku následující znalosti, které neustále posouvám dále v rámci své práce jako software engineer s QA mindsetem (toho času ve firmě ThreatMark), v rámci workshopů (v Czechitas), na meetupech (např. meetup.com) a v neposlední řadě i v rámci sdílení těchto zkušeností se svými mentees, s Vámi.

Kľúčové slová o mne

qa
testing
agile
scrum
delegation
time management
goals
smart goals
team
product
feedback
facilitation
product backlog
planning
retrospectives
daily scrum
team dynamics

Preferencie

  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • profesionála
  • startup
  • študentský projekt
  • stredoškoláka

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori