>

Klaudia Turanská

Klaudia Turanská

S čím viem ako mentor pomôcť

sebapoznávanie
sebarozvoj
sebadovera

Preferencie

  • stredoškoláka
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • učiteľa, riaditeľa školy

  • jednorazová konzultácia
  • dlhodobý mentoring

Ďalší mentori