Dobrovoľnícky projekt Marketingová stratégia pre webstránku a sociálne siete

Marketingová stratégia pre webstránku a sociálne siete

Projekt / iniciatíva bez právnej formy
online marketing
online podnikanie
marketing pre webstránku
marketing pre sociálne siete
online predaj vzdelávacieho programu
Ideálny začiatok projektu
Ihneď
Spôsob spolupráce
Na diaľku (online)
Min. dĺžka projektu
do 6 mesiacov

Pomôž nám s ...

Pre svoj projekt hľadám pomocnú ruku - experta na online marketing.

Potrebujem pomôcť s marketingovou stratégiou pre predaj online vzdelávacieho programu a e-bookov - s marketingom na webstránke a sociálnych sieťa, so SEO nástrojmi.

Zatiaľ máme ...

Ahojte,

som Hela - business a life coach a mentor. Po 21 rokoch v korporácii som vykročila na vlastné nohy a rada by som pomáhala ľuďom na ich ceste - pri ich životnej zmene.

Sama som si totiž vyskúšala, že je možné všetko, pre čo sa rozhodnete - len musíte vedieť ako na to, mať odhodlanie, vytrvalosť a podporu.

V bankovej korporácii som viedla tímy, budovala nové, venovala sa zamestnancom v ich rozvoji a vzdelávaní, zastrešovala som nemalé projekty, dizajnovala a redizajnovala procesy, viedla zmeny rôzneho charakteru. Nadobudla som obrovské množstvo skúseností nielen v týchto oblastiach, ale aj v oblasti komunikácie, v oblasti strategického a krízového manažmentu. A to čo ma okrem práce samotnej bavilo najviac, bolo, že som mentorovala a rozvíjala svojich kolegov, ktorí chceli kariérne rásť. Spolu s tým som sa však učila každodenne nové veci - práve od ľudí okolo mňa.

V momente keď som realizovala svoju vlastnú životnú zmenu, bol to projekt na 1 rok. Využila som v ňom všetky princípy, kroky a nástroje, ktoré som sa pri práci naučila a tak som vlastne zistila, že človek vie zvládnuť čokoľvek. Často je to však o pokuse a omyle - z rôznych dôvodov.

Preto som sa rozhodla svoju ďalšiu životnú cestu naplniť odovzdávaním svojho know-how ďalej - ľuďom, ktorí chcú rásť, zmeniť svoje životy či ich kvalitu, nájsť a naplniť svoje poslanie - v oblasti kariéry, osobného rastu, v oblasti zvyšovania ich vlastnej hodnoty.

Vytvorila som preto 10 týždňový online kurz, ktorí ľudí prevedie ich osobnou či pracovnou životnou zmenou a aktuálne pracujem na samotnom obsahu online kurzu.

Cieľom tejto aktivity však nie je len vytvoriť a predávať online kurz - cieľ je hlbší:

: vytvoriť zmysluplný a logicky nadväzujúci súbor nástrojov, ktoré človeku uľahčia do budúcnosti akúkoľvek zmenu - sprostredkovať ho online kurzom a "príručkou" - knihou, ktorá bude všetky kroky sumarizovať a ktorú jednoducho človek prirodzene otvorí, lebo mu v minulosti už POMOHLA

: podporovať programom online kurzu u mojich klientov rastové myslenie, odvahu, pocit zodpovednosti za seba samého, proaktivitu, schopnosť hľadať riešenia, učiť sa, otvorene prijímať nové veci, byť flexibilný, mať schopnosť si udržať nadhľad aj v krízových časoch, zdieľať svoje know-how v komunite a byť jej tak prospešný

: vytvoriť a vybudovať medzi mojimi klientami network - fungujúcu platformu, kde si budú môcť navzájom nezištne pomáhať - sharovaním svojho know-how ale aj konkrétnymi aktivitami

Napriek tomu, že žijem na Hawai´i je cieľovým trhom pre túto aktivitu Slovenko a Česká republika. Pokiaľ však program bude úspešný a vnímaný klientami pozitívne, bude ďalším krokom urobiť jeho anglickú mutáciu - rozšíriť ho všade, kde sa len bude dať.

Aktuálne som v tomto projekte "sám vojak v poli", s veľkou podporou mojich priateľov, či bývalých kolegov - s ktorými validujem jednotlivé kroky programu. Okrem tvorby aj aktívne koučujem a mentorujem bezplatne ľudí, ktorí potrebujú pomôcť - ja odovzdávam know-how, oni mne skutočnú spätnú väzbu.

To čo však môjmu programu enormne chýba je MARKETING, marketingová stratégia.

Vytvorila som si webstránku, s ktorou zatiaľ nie som veľmi spokojná, začala som zapájať do svojho marketingu sociálne siete, stále mi však absentuje ucelená a jasná predstava o tom, ako - cez aké kanály, platformy - rozbehnúť predaj online kurzu a e-booku.

Chceme dosiahnúť / Finálny výstup

Ocenila by som pomoc a podporu pri vytvorení dlhodobej marketingovej stratégie pre svoj projekt - prepojenie webu, sociálnych sietí - čo, kde, ako a kedy komunikovať tak, aby som naštartovala a dlhodobo bola schopná udržať predaj online kurzu a e-bookov prostredníctvom týchto kanálov.

Keď sa pridáš k nám získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa...

Keď sa Ti projekt a jeho myšlienka pozdáva a budeš mi vedieť pomôcť s jeho rozbehnutím predaja na online kanáloch, budem veľmi vďačne zdieľať celé svoje know-how s vedením zmien, projketov, procesov. Ako vďaku za pomoc a podporu môžeš získať kouča a mentora v oblasti riadenia zmien, projektov, procesov, ale aj vo svojich vlastných životných zmenách či kariére.

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť...

S Tvojou pomocou by som rada dostala online vzdelávací program k ľuďom tak, aby ich vzdelávanie a rozvoj začalo v septembri / októbri tohoto roku. Lebo čím skôr sa nám to podarí, tým skôr začne vznikať komunita, ktorá bude schopná zdieľať svoje cenné know-how ďalej. Lebo čím viac hláv, tým viac rozumu, čím viac rozumu, tým viac zmyslu, čím viac zmyslu, tým viac naplnených životov a spokojných ľudí. :-)

Preferencie

5 hodín / mesačne
  • vysokoškoláka
  • mladého profesionála (prac. skúsenosti do 3 rokov od ukončenia VŠ)
  • do 6 mesiacov